Arbetspensionsavgifterna ändras inte

Arbetspensionsavgiften, dvs. ArPL-avgiften, hålls oförändrad vid 24,4 % år 2024. Utöver den tas det ut återbetalning av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften som var i bruk år 2020 av arbetsgivarna inom den privata sektorn.

Sammanlagt är ArPL-avgiften i medeltal alltså 24,81 procent av den lön som avgiften grundar sig på.

Arbetsgivaravgiften är i genomsnitt 17,34 procent av den lön som utgör grunden för avgiften. Arbetstagaravgiften är oförändrad, dvs. 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.