Kati Saarni toivoo, että noin 3–5 vuoden päästä palvelut perustuvat teknologioihin, jotka mahdollistavat jatkuvuutta ja kustannustehokkuutta ajassa eteenpäin.

Teknologiassa uuden äärellä

Eri painotusten ja kantojen yhteensovittaminen on hajautetun työeläkejärjestelmän ominaispiirre myös teknologiakysymyksissä.

– Riippumatta siitä, että tietyin osin olemme kilpailevia yhtiöitä, meidän kannattaa näitä asioita tarkastella melko avoimesti.

Näin toteaa tämän vuoden ajan työeläkealan teknologiaryhmää TTR:ää puheenjohtajana luotsannut työeläkeyhtiö Elon tietohallintojohtaja Kati Saarni. Ryhmän jäsenenä toimii eri työeläketoimijoiden teknologiasta ja ICT:stä vastaavia henkilöitä. Sihteerinä toimii Tarja Keveri Eläketurvakeskuksesta.

Viime syksynä TTR:n roolia haluttiin kirkastaa. TTR:n tehtävänä on varmistaa, että yhteisten ratkaisujen teknologiset valinnat mahdollistavat työeläkealan kokonaiskustannustehokkuuden ja että saatavuus, jatkuvuus ja tietoturva ovat vaatimusten asettamalla tasolla.

– Pyrimme pitkäkestoisiin ratkaisuihin, joita on mahdollista skaalata muuttuviin liiketoiminnan tai ulkoisiin vaatimuksiin perustuen.

Teknologia ja liiketoiminta kulkevat käsikkäin

TTR tekee tiivistä yhteistyötä eläkevakuutuksen yhteisien palveluiden ohjausryhmän (EPO) kanssa, joka vastaa työeläkealan yhteisien liiketoimintatarpeiden määrittelystä. Yhteistyössä varmistetaan molemminpuolinen riittävä kokonaiskuva liiketoimintatarpeista ja niitä tukevista teknologioista.

– Kun EPO miettii liiketoiminnan näkökulmaa, me varmistamme teknologisen ratkaisumallin sopivuuden.

Saarni tarkastelee, mitä rahalla saa pitkäkestoisesti.

– Etsimme sellaisia ratkaisuja, jotka ovat myös ylläpidoltaan ja vuosikustannuksiltaan tehokkaita.

Uutta kohti menemme.

Pitkän elinkaaren järjestelmien suunnittelussa ei voida tarkalleen tietää millaiseksi maailma on muuttumassa niin liiketoimintatarpeiden kuin teknologiankaan osalta. Tähän liittyvää riskiä on mahdollista hallita siten, että valittua teknologiaa tai järjestelmätoimittajaa voidaan vaihtaa elinkaaren aikana kohtuullisella työmäärällä.

– Jatkuvasti on pohdittava tulevaa. Pyrimme siihen, että meillä on tarkasteltavana riittävästi työeläkealan tarpeisiin sopivia teknologisia ratkaisuja, joista voimme valita tarpeemme ja reunaehdot huomioiden sopivan. Teknologia kehittyy kiihtyvällä vauhdilla, joka tekee työstämme kiinnostavaa.

Matka jatkuu, paljon vielä selvitettävää

Teknologiaryhmässä on tällä hetkelläkin selvityksiä käynnissä.

– Työmme päätelmät etenevät EPO:n ja yhteisesti linjatun tiekartan mukaisesti. Yhteistä tahtotilaa ja etenemistapaa haemme näissä alan sisäisissä ryhmissä, hän sanoo.

– Mutta yleisesti on tiedossa, että uutta kohti olemme menossa.

Aihepiiri on Saarnille monella tapaa läheinen. Hän valmistelee Aalto-yliopistossa tekniikan alan

väitöskirjaa.

4 piirrettä, joita Kati Saarni korostaa työeläkealan teknologiatyössä