Annika Rönni-Sällisen (oik.) mielestä luottamushenkilöiden osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää, sillä työeläkevakuuttajien hallintoelimissä tehdään koko yhteiskunnan kannalta tärkeitä päätöksiä. Kirsi Siltanen Telasta kertoo koulutuksen kiinnostavan hyvin monia.

Hallinnon jäsenien osaaminen vahvistuu

Uudenmuotoinen koulutus antaa työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille kattavan kuvan työeläkejärjestelmästä. Tänä keväänä koulutettavien määrä on ollut ennätysmäisen suuri.

Työeläkevakuuttajat TELA ry järjestää touko–kesäkuussa yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Eläketurvakeskuksen kanssa koulutuksen, jossa työeläkevakuuttajien hallinnon jäseniä on perehdytetty suomalaiseen työeläkejärjestelmään ja sen toimintaan.

Ammattiliittoni jäsenistölle on oleellista, kuinka eläkkeitä ja eläkevarallisuutta hoidetaan.

Yksi osallistujista on ollut Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, joka on toiminut kolme vuotta Elon hallituksessa ja sitä ennen kaksi vuotta Veritaksen hallituksessa.

– Kävin vuosia sitten Telan kurssin työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille. Hain uuteen koulutukseen, koska halusin kerrata ja syventää osaamistani työeläkemaailmasta.

Koulutuksen vaatimustaso nousee

Tela on järjestänyt työeläkeyhtiöiden hallinnossa toimiville koulutusta vuodesta 2007 lähtien.

Eläketurvakeskus on puolestaan järjestänyt aiemmin koulutusta eläkesäätiöiden ja työeläkekassojen hallintoelinten jäsenille.

Telan koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen sanoo, että uudenmuotoisella koulutuksella työeläkejärjestelmän päättäjille annetaan entistä kattavampi ja syvällisempi kuva työjärjestelmästä ja sen erityispiirteistä.

– Halusimme mukaan Tampereen yliopiston, joka on Suomessa ainoa vakuutusalan korkeakoulutusta antava oppilaitos. Samalla vuosittain järjestettävän koulutuksen vaatimustaso nousee ja se muuttuu tutkintomuotoiseksi.

Kirsi Siltanen, Telan koulutuspäällikkö.
Telan koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen iloitsee osallistujamäärästä. Hän on yksi koulutuksen järjestäjistä ja huolehtii koulutuksen kattavuudesta.

Ennätyksellinen määrä osallistujia

Verkko-opetuksena järjestettävässä koulutuksessa on mukana noin sata osallistujaa. Siltasen mukaan määrä on ennätyksellisen suuri.

– Määrä kertoo siitä, että hallinnossa toimivat haluavat työeläkejärjestelmästä hyvät pohjatiedot päätöksentekoa varten. Tätä edellyttävät myös lainsäädäntö ja Finanssivalvonnan ohjeistukset, Siltanen huomauttaa.

Koulutukseen osallistuu yritysten ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, jotka toimivat eri työeläkeyhtiöiden, Kevan, eläkesäätiöiden ja työeläkekassojen hallituksissa, hallintoneuvostoissa ja valtuuskunnissa.

PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen (oik.) näkee eläkkeet tärkeänä osana yhteiskuntaa ja sen päätöksentekoa.

Yhteiskunnallinen luonne olennaista

Rönni-Sällisen mielestä luottamushenkilöiden osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää, sillä työeläkevakuuttajien hallintoelimissä tehdään koko yhteiskunnan kannalta tärkeitä päätöksiä.

– Myös oman ammattiliittoni jäsenistölle on oleellista, kuinka eläkkeitä ja eläkevarallisuutta hoidetaan ja turvataan tulevienkin sukupolvien eläkkeet.

Rönni-Sällisen mielestä on hyvä, että koulutuksessa käsitellään työeläkeasioita monesta eri näkökulmasta.

– Työeläkkeiden sosiaalivakuutusluonne ja sijoitustoiminta ovat esimerkkejä asioista, jotka tekevät alasta kiinnostavan. Itseäni kiinnostaa saada vahvistusta myös kokonaiskuvaan vakavaraisuusvaatimuksista, joita olen tähän saakka katsonut käytännössä yksittäisen työeläkevakuuttajan näkökulmasta.

Koulutus pätevöittää työeläkevakuuttajien hallintoon

Työeläkepäättäjille järjestettävän koulutuksen sisältö noudattaa lainsäädäntöä ja Finanssivalvonnan määräys- ja hallintokokoelmaa, jossa on määritelty työeläkevakuuttajien hallintojen pätevyysvaatimukset.

– Koulutus etenee työeläkejärjestelmän laajemmasta yleiskuvasta erityiskysymyksiin.

Niitä ovat järjestelmän rahoitus, sijoitustoiminta ja taloudellinen kestävyys. Myös riskienhallintaan ja vakavaraisuuteen perehdytään, Tampereen yliopiston yliopisto-opettaja Jarna Pasanen kertoo.

Tänä vuonna kokonaisuus on koostunut kymmenestä asiantuntijaluennosta, ennakkotehtävistä ja lisämateriaaleista. Välitenttien ohella lopuksi järjestetään lopputentti, jonka läpäisseet saavat koulutuksesta todistuksen.

– Koulutuksen laajuus vastaa kolmea opintopistettä.

Pasasen mukaan koulutuksessa on pyritty huomioimaan, että osallistujien lähtötiedot työeläkejärjestelmästä vaihtelevat.

– Mukana on asiantuntijoita, jotka ovat toimineet hallinnossa jo pitkään. Osa koulutettavista on puolestaan valittu hiljattain luottamustehtävään, eivätkä aihepiirit ole heille ennestään välttämättä kovin tuttuja.