Lyhyempi työviikko ja monet harrastukset auttavat Jyrki Laaksosta palautumaan. Kesällä hän moottoripyöräili Savon sydänmailla.

Oven valinnut Jyrki Laaksonen haluaa jatkaa töissä pitkään

Osittainen varhennettu vanhuuseläke oli Jyrki Laaksoselle hyvä valinta. Se auttaa jaksamaan raskaassa työssä ja torjumaan työkyvyttömyyden riskiä.

Jyrki Laaksonen huoltaa ja tarkastaa nosturiautoja kuopiolaisessa alan yrityksessä. Työ sujuu suurella ammattitaidolla, sillä erilaisten koneiden asennukset ja huollot ovat olleet olennainen osa hänen työuraansa 44 vuoden ajan.

Jyrki Laaksonen siirtyi osittaiselle eläkkeelle alkuvuodesta. Hän on tyytyväinen valintaansa. 

Laaksonen täytti tammikuussa 61 vuotta. Samoihin aikoihin hän teki päätöksen keventää hieman työkuormaansa hakemalla osittain varhennettua vanhuuseläkettä (ove).

– Välillä paikat olivat raskaan fyysisen työn jälkeen niin kipeinä, että oli pakko tehdä jotakin.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle jääneiltä tutuilta kuulin, että tällainen mahdollisuus oli olemassa. He olivat tyytyväisiä ratkaisuunsa, joten päätin itsekin hakea eläkettä, Laaksonen sanoo.

Hän otti selvää osittaisen eläkkeen vaikutuksista henkilökohtaiseen talouteensa. Tässä auttoi työeläkeyhtiön nettisivuilta löytyvä laskuri, jollainen löytyy myös Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi-palvelusta.

Samalla hän sai ove-laskelman, josta selviää varhennuksen vaikutus myös varsinaiseen vanhuuseläkkeeseen.

– Päätöksen tekemisen jälkeen itse hakuprosessi oli helppo ja nopea. Tein työeläkeyhtiölle hakemuksen verkossa sunnuntai-iltana ja jo maanantaiaamuna sain sähköpostiin myönteisen päätöksen.

Iso vaikutus työssä jaksamiseen

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tuli mahdolliseksi vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä. Eläkelaji korvasi aiemmin käytössä olleen osa-aikaeläkkeen.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä, kun on täyttänyt 61 vuotta. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja nousee 62 ikävuoteen. Vuonna 1965 syntyneistä lähtien alaikäraja sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.

Töissä jaksaa nyt paremmin.

Laaksosen mielestä oven etuihin kuuluu, että se jättää yksilölle itselleen mahdollisuuden päättää, haluaako hän jatkaa työskentelyä eläkkeellä osittain tai kokoaikaisesti.

– Omalla kohdallani käytännön järjestelyt hoituivat sujuvasti työnantajan kanssa. Pystyn pitämään palkattomia vapaita, yleensä päivän viikossa perjantaina tai maanantaina.

Laaksosen mukaan oven valinnalla on ollut iso vaikutus työssä jaksamiseen.

– Työviikon lyhentyminen yhdellä päivälläkin auttaa paljon raskaasta työstä palautumisessa. Töitä on jaksanut tehdä aivan eri tahtia kuin aiemmin.

Ylimääräiset vapaapäivät Laaksonen on pystynyt sovittamaan varsin joustavasti yrityksen työrytmiin. Joskus on tosin kiireisempiä hetkiä, jolloin vapaita ei ole mahdollista pitää.

Laaksosen työssä rasittavinta on raskaiden työkalujen ja nosturinosien nostelu. Se tuntuu etenkin polvissa ja olkapäissä.

– On mahdollista, että ilman työtaakan keventämistä edessä olisi saattanut olla pahimmillaan työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen.

Palautumisen parantamiseksi Laaksonen on jaksottanut lomansakin niin, ettei hän pidä niitä yhteen putkeen kesällä, vaan lomapäivät ajoittuvat tasaisemmin ympäri vuoden.

Vapaa-ajan täyttää kesällä rakas moottoripyöräharrastus. Muina vuodenaikoina hän lataa akkuja lenkkeilemällä ja rakentamalla harrasteautoja omassa hallissa.

Taloudelliset vaikutukset kannattaa selvittää

Jyrki Laaksonen aloitti työelämässä 17-vuotiaana keskeytettyään keskikoulun. Työurasta lähes kolme vuosikymmentä kului koneenasentajan komennustöissä eri puolilla maailmaa. Maailmalta paluun jälkeen hän työskenteli kahdeksan vuotta nosturialan yrittäjänä, möi yrityksensä ja on työskennellyt viimeksi kuluneet seitsemän vuotta nykyisessä työpaikassaan.

Pitkä työura on kerryttänyt varsin hyvin eläkettä. Hän laski, että osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jääminen oli hänelle taloudellisesti mahdollista, vaikka sen myötä lopullinen vanhuuseläke hieman pienenee.

Ehkä teen töitä yli alimman eläkeiän.

Kun eläkettä alkaa nostaa varhennettuna ennen varsinaista vanhuuseläkeikää, varhennusvähennys syö maksettavaa eläkettä 0,4 prosenttia jokaista ennen eläkeikää nostettua kuukautta kohden.

– Moni varmasti miettii asiaa taloudelliselta kannalta. Ainakin omalla kohdallani vaikutus jää pieneksi. Laskurin mukaan lopullinen eläke pienenee kuukaudessa 150 euroa. Toisaalta mitä pidempään jaksan olla töissä, eläkettä kertyy vastaavasti koko ajan enemmän.

Korkea veroprosentti ainoa miinuspuoli

Osittaista varhennettua eläkettä voi nostaa joko neljänneksen tai puolet (25 tai 50 prosenttia) eläkekertymästä. Laaksonen valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Eläketurvakeskuksen tilastotietojen mukaan saman valinnan tekee valtaosa hakeneista.

– Laskin, että raaskin pitää palkattomia päiviä hyvin neljä päivää kuukaudessa. Silloin ansiotaso pysyy suunnilleen samana.

Muiden ansioiden tavoin osittainenkin eläke on verotettavaa tuloa. Palkkatulon verokortin ohella Laaksonen tarvitsi näin myös eläkeverokortin.

– Eläkkeen veroprosentti on työtuloja selvästi korkeampi, mikä syö käteen jäävää eläkettä. Se on oikeastaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ainoa miinuspuoli.

Joka kymmenes valitsee oven

Tilastojen mukaan joka kymmenes 61 vuotta täyttäneistä päättää jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Myös moni hieman vanhempi on alkanut nostaa osittaista eläkettä ennen vanhuuseläkeikää.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa osittaista vanhuuseläkettä sai vajaat 32 000 henkilöä. Viime vuonna osittainen vanhuuseläke alkoi 13 000 vakuutetulla.

Enemmistö osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista on tavallisia yli 60-vuotiaita työssä käyviä.

Miehiä oli hieman enemmän kuin naisia.

Puoli vuotta kerrallaan

Osittaisen eläkkeen valinneen kuopiolaisen Jyrki Laaksosen ikäluokalla alin vanhuuseläkeikä on 64,9 vuotta. Hän pitää työstään ja on mahdollista, että hän jatkaa työelämässä vielä varsinaisen eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin.

– Kaikki riippuu terveydestä. Nyt tuntuu siltä, että töissä jaksaa jatkaa pitkään, ehkä varsinaisen eläkeiän ylikin.

– Olen ajatellut katsoa asiaa puoli vuotta kerrallaan. Haluan jatkaa mahdollisimman pitkään. Mutta toki jos paikat eivät kestä, niin sitten on nostettava kädet pystyyn.

(4.10. artikkelia päivitetty siltä osin, että Laaksosen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on korjattu muotoon 64,9 vuotta (korjattu virheellinen muoto 64,8 vuotta).

Osittainen vanhuuseläke

  • korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa
  • antaa 61 vuotta täyttäneelle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %)
  • vähentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä
  • on mahdollista ottaa myös vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, siihen lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.
  • ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä.

OVE:n IKÄRAJAT

Nykysäännöin eläkkeestä voi saada varhennettuna osan jo 61-vuotiaana, jolloin osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove) alkaa 3–4 vuotta ennen alinta eläkeikää.

syntymävuosi        ikä

1949–1963             61
1964                       62
1965                       62 v ja 2 kk (arvio)
1966                       62 v ja 3 kk (arvio)