Harva huomaa arvostaa

Ikää 60 vuotta, mutta vieläkin varsin toimiva. Nyt ei siis olla Tinderissä, vaan näin voi kuvata työeläketurvaa Suomessa. Tarvittavia uudistuksia on tehty säännöllisesti, eikä muutoksia ole jätetty vain nuorempien sukupolvien harteille.

Viimeisessä eläkeuudistuksessa nostettiin eläkeikää ja työurat ovat sen jälkeen pidentyneet — jopa odotettua enemmän.

Työeläkkeissä ilahduttaa vaivattomuus. Eläketurvaa kertyy palkan osana läpi työuran ja eläke maksetaan aikanaan tilille lupausten mukaisena. Vanhuuseläke on turvattu, jos suorittaa riittävän pitkän työuran. Haastetta toki siinäkin nykyisessä työelämässä!

Työeläketurva on muutakin kuin vanhuuden varalle säästettäviä euroja. Se on vakuutus, joka tuo myös turvaa, jos elämä ei menekään suunnitelmien mukaan. Keskelle työuraa voi sattua työkyvyttömyys tai puolison kuolema. Vakuutusta harva huomaa arvostaa ennen kuin sen antamalle turvalle tulee oikeasti käyttöä.

Myös yrittäjän eläkevakuutus on osa pakollista, lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Työeläkkeiden lakisääteisyyden voi nähdä vahvuutena. Eläkkeissä tuote on kaikille samanlainen, eikä kovin yksilöllisiä ratkaisuja ole mahdollista tehdä. Kansalaisen ei tarvitse vertailla eri vakuutus- tai sijoitustuotteiden välillä. Edes heikkona hetkenä ei houkutella mahdollisuudella jättäytyä turvaverkon ulkopuolelle tai käyttää varoja etukäteen.

Myös yrittäjän eläkevakuutus on osa pakollista, lakisääteistä sosiaaliturvaa. Nykyinen käytäntö on antanut yrittäjille mahdollisuuden vaikuttaa työtulon kautta eläkemaksujen ja etuuden tasoon. Lainsäädännössä tällaista oikeutta ei ole tarjottu. Lopputuloksena yrittäjillä on pienemmät eläkkeet kuin työntekijöillä, ja sitä kautta matalammat etuudet myös muun sosiaaliturvan puolella.

Yrittäjien eläketurvaan on suunniteltu uudistusta usean vuoden ajan. Nyt eduskunnan käsittelyyn on tuotu esitys, jonka tarkoituksena on korjata alivakuuttamisen ongelmaa. Muutoksella pyritään siihen, että eläketurva on yhdenvertaisesti kaikilla yrittäjillä lain edellyttämällä tasolla. Tässä kohtaa lainsäädäntö ei ole toiminut käytännössä ja siksi muutosta voidaan pitää kannatettavana.