Minna Lehmuskero, ulkokuva.
Minna Lehmuskero tuntee työeläkkeiden rahoituksen ominaispiirteet. Työeläketurva osana sosiaalivakuutusta perustuu aina lainsäädäntöön myös rahoituksen osalta.

STM:n Lehmuskero: Yhteistyöllä saadaan paras lopputulos

Eläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitushaasteisiin on haettava ratkaisuja yhdessä, vaikka keskustelut vievätkin aikaa, sanoo STM:n ylimatemaatikko Minna Lehmuskero.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylimatemaatikko Minna Lehmuskero on tehnyt pitkän päivätyön eläkeasioiden parissa Eläketurvakeskuksessa ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:ssä. Vuosi sitten tapahtunut siirtyminen ministeriöön on työuralle luontevaa jatkoa.

– Yhteiskunnallisesti merkityksellinen työ on ollut aina minulle tärkeää. Eläkkeiden rahoitusta koskevat kysymykset ovat nyt virkamiehenäkin keskeistä työsarkaani, Lehmuskero sanoo.

Lakiuudistuksissa paljon taustatyötä

Lehmuskeron ensimmäinen ponnistus ministeriössä on ollut työntekijän eläkelakia ja työeläkkeiden rahoitussäädöksiä koskeva uudistus, joka astui voimaan kesäkuun alussa.

– Olen osallistunut aiemminkin lainsäädäntöprosesseihin asiantuntijan ja työryhmien sihteerin rooleissa, mutta nyt olin vastuussa eduskuntaan menneen lakiesityksen laatimisesta.

– Prosessin vaatima työ ja aika yllätti. Lakiuudistuksissa ministeriössä tehdään paljon työtä, joka ei välttämättä näy talon ulkopuolella.

Tuoreen lakiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa osaltaan suomalaisen eläkejärjestelmän rahoitusta pitkällä aikavälillä.

– Vuosikymmenten päässä siintävät eläkemaksujen korotuspaineet. On hyvä, että eläkejärjestelmän rahoitushaasteisiin pohditaan lisää ratkaisuja yhdessä työeläkealan toimijoiden, työmarkkinajärjestöjen ja valtion hallinnon välillä.

Keskustelut vievät aikaa, mutta Lehmuskeron mielestä yhteistyön kautta päästään parhaaseen lopputulokseen.

– Tällä mallilla olemme pystyneet tekemään aiemminkin uudistuksia riittävän ajoissa. Olen varma, että vastaisuudessakin saamme pidettyä eläkemaksujen, sijoitustuottojen ja maksettavien eläkkeiden muodostaman kokonaisuuden tasapainossa.

Rahoitus ja kaikki muu ovat eläketurvaa tukevaa tekniikkaa.

Perustehtävä aina mielessä

Vaikka Lehmuskeron leipälaji ovat rahoituskysymykset, hänestä on tärkeää pitää koko ajan mielessä työeläkejärjestelmän perustehtävä eli kohtuullisen toimeentulon turvaaminen vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheen huoltajan kuoleman varalta.

– Rahoitus ja kaikki muu ovat eläketurvaa tukevaa tekniikkaa.

Lehmuskero huomauttaa, että suomalainen työeläkejärjestelmä on menestynyt hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Keskeisiksi vahvuuksiksi hän nostaa järjestelmän kattavuuden ja selkeyden eläkkeensaajan kannalta.

– Työeläkettä haetaan yhden luukun periaatteella, vaikka taustalla onkin monimutkaista tekniikkaa ja rahoituskuvioita.