Nimitysuutisia 4.10.2021

Carl Haglund, KTM, on nimitetty Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy Veritaksen palvelukseen viimeistään tammikuussa 2022.

Nina Hallaskari, KTM, on nimitetty 9.8. alkaen Poraston asiakkuusjohtajaksi.

Päivi Johansson, OTK, on nimitetty 1.9. alkaen kehityspäälliköksi Eläketurvakeskuksen valvontaosastolle.

Jaakko Kiander, VTT, on nimitetty Kevan toimitusjohtajaksi 1.11. alkaen. Hän aloitti työskentelyn Kevassa lokakuun alussa. 

Iiro Korander, varatuomari, on nimitetty 3.5. alkaen Varman suurasiakkuusjohtajaksi.

Tea Kultti, VTM, eMBA, on nimitetty 9.8. alkaen kehitysjohtajaksi Varman asiakkuudet-toimintoon.

Nina Lepistö, OTK, on nimitetty 26.8. alkaen Poraston lakimieheksi.

Eija-Kaarina Matilainen, BBA, on nimitetty Ilmarisen osastonjohtajaksi tekno- logia ja kehittäminen -linjalle. (Lehden nron 2:2021 nimitysuutisesta organisaation nimi oli epähuomiossa jäänyt pois).

Otto Michelsen, LL.M., on nimitetty 23.8. alkaen Poraston lakimieheksi.

Aaro Mutikainen, MMM, MBA on nimitetty 1.10. alkaen Arek Oy:n toimitusjohtajaksi.

Allan Paldanius, FM, matemaatikko, on nimitetty 1.11. alkaen Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Toni Pekka, VTL, on nimitetty 16.8. alkaen kehitysjohtajaksi Varman työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon.

Sampsa Ratia, KTM, on nimitetty 16.8. alkaen Varman kiinteistösijoittamisesta vastaavaksi johtajaksi.

Sara Salomaa, YTM, on nimitetty 24.5. alkaen työeläkeyhtiö Elon viestinnän suunnittelupääliköksi.