Viron korkein oikeus ei pitänyt työeläkeuudistusta perustuslain vastaisena

Rahastoeläke muuttuu Virossa vuonna 2021 vapaaehtoiseksi. Järjestelmään liittyneet voivat uudistuksen myötä halutessaan nostaa kertyneet varat omaan käyttöönsä tai lopettaa rahastoeläkkeen kartuttamisen.Eläkelaki hyväksyttiin tammikuussa Viron parlamentissa äänin 56–45, mutta presidentti Kersti Kaljulaid vei sen korkeimman oikeuden tarkastettavaksi.

Perustuslakituomioistuimena toimiva korkein oikeus linjasi lokakuussa, että joistakin ongelmakohdista huolimatta lakia ei voida pitää perustuslain vastaisena. Esimerkiksi valinnanvapautta lisäävät tavoitteet ajavat tuomarien enemmistön mielestä perusoikeuskysymysten ohi.

Rahastoeläke lukeutuu ns. toiseen pilariin ja on ollut vuodesta 2010 lähes kaikille virolaisille pakollinen. Uudistusta on perusteltu kansalaisten vapaudella valita, miten kukin haluaa omaa eläketurvaansa kartuttaa. Kriitikoiden huolena on, että kaikilla malttia eläkeaikaan varautumiseen ei käytännössä ole.