Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

RUOTSI

Indeksikorotuksia ja tasokorotuskin luvassa

Työeläkkeitä korotetaan länsinaapurissamme 0,5 prosenttia ja takuueläkkeitä 0,6 prosenttia vuonna 2021. Sikäläisen eläkeviraston, Pensionsmyndighetenin ennakkolaskelmat työeläkeindeksin muutoksesta osoittivat vielä alkuvuonna pakkaslukemia.

Lisäksi on luvassa eläkkeiden tasokorotus syyskuussa 2021. Taustalla on pääministeri Stefan Löfvenin vappuna 2018 lupaama 600 kruunun bruttomääräinen korotus, joka kohdistuu täysimääräisenä 11 000–14 000 kruunun kuukausieläkettä saaviin kansalaisiin. Suurempaa eläkettä saavien kohdalla korotus pienenee asteittain. Korotusta ei makseta, jos eläke ylittää noin 17 000 kruunua.

Kaikkiaan korotukset vaikuttavat 1,2 miljoonaan eläkkeensaajaan.

Dagens industri 18.9.

Pensionsmyndigheten 16.10. ja 23.10.


ISO-BRITANNIA

OECD suosittaa indeksiuudistust

OECD suosittaa Iso-Britannialle eläkeindeksin muuttamista nykyisestä ”triplalukosta” palkkojen kehitystä seuraavaan indeksointiin. OECD:n maaraportin mukaan triplalukkotarkistus on liian kallis ikääntyvässä ja koronapandemian kourissa olevassa yhteiskunnassa.

OECD:n mukaan indeksimuutos jakaisi kustannuksia tasaisemmin yhteiskunnassa ja parantaisi julkisen talouden kestävyyttä. Samalla se mahdollistaisi kuitenkin eläkkeensaajien hyötymisen yleisen elintason nousemisesta.

Vuonna 2010 voimaan tulleessa triplalukkomekanismissa eläkkeitä tarkistetaan vuosittain joko palkkojen, inflaation tai 2,5 prosentin mukaisesti riippuen siitä mikä näistä on korkein.

IPE 17.10.

Yahoo Finance UK 14.10.


IRLANTI

Hallitus pyörsi eläkeiän noston

Irlannin hallitus on ilmoittanut eläkeiän noston lykkäämisestä. Eläkeiän oli tarkoitus nousta tammikuun alussa 67 vuoteen, mutta se pysyy toistaiseksi 66 vuodessa.

Eläkeiästä tuli merkittävä teema kevään parlamenttivaaleissa, kun Fianna Fáil -puolue halusi perua edellisen hallituksen päättämän eläkeiän noston ja Fine Gael ajoi eläkeiän nostamista.

Vihreillä täydennetty uusi kolmen puolueen koalitiohallitus sai kuitenkin lopulta sovittua kesällä eläkeiän nostamisen lykkäämisestä ja eläkekomitean perustamisesta miettimään sekä eläkeikäkysymystä että eläkejärjestelmän kestävyyttä.

Komitean raportin odotetaan valmistuvan kesäksi 2021.

Irish Times 13.10.


ISRAEL

Kolmanneksi paras eläkejärjestelmä

Ensikertalaisena Israel otti kolmossijan eläkejärjestelmien riittävyyttä, kestävyyttä ja hallintoa mittaavassa Mercer CFA Institute Global Pension Index -vertailussa.

Israelin eläkejärjestelmä vastaa rakenteeltaan vertailussa menestyneiden maiden konseptia. Suhteellisen korkeaa asumisperusteista kansaneläkettä täydentää täysin rahastoitu maksuperusteinen työeläke. Lisäksi väestörakenne on nuori ja maassa on vertailumaiden korkein kokonaishedelmällisyysluku (3,0).

Israelissa työeläkkeestä tuli pakollinen vasta 2008. Silloinen ansiokaton alittavasta palkasta perittävä eläkemaksu (2,5 %) on rivakasti nostettu nykytasolle 18,5 prosenttiin.

Etk.fi 19.10.

OECD PaG 2019


VIRO

Rahastoeläkelaki ei ole perustuslain vastainen

Viron korkein oikeus (Riigikohus) katsoi päätöksessään, että rahastoeläkejärjestelmän uudistamista koskeva laki ei ole perustuslain vastainen, vaikkakin rikkoo oikeutta tasa-arvoon, oikeutta omaisuuteen ja liiketoiminnan vapautta.

Viron presidentti oli vaatinut lain perustuslainmukaisuutta tutkittavaksi. Voimaantulevaksi odotettavan lain mukaan mm. ennen vuotta 2021 sovitun rahastoeläkkeen kartuttamisen voi keskeyttää, valita itse sijoituskohteet tai pyytää nostettavaksi kertyneet varat.

Järjestelmään voi myös edelleen liittyä vapaaehtoisesti ennen vuotta 1983 syntyneet henkilöt.

The Baltic Times 20.10.

Riigikohus 20.10.


MAAESITTELY

RUOTSI

  • Elinikä: naisilla 84 vuotta, miehillä 81 vuotta
  • Keskieläke: 1 660 euroa kuukaudessa
  • Eläkeikä: joustava 62 ikävuodesta alkaen työeläkkeessä, takuueläkkeessä 65 vuotta.

Eläkeikä sidottu elinaikaan

Ruotsin työeläkejärjestelmä koostuu ansaintaeläkkeestä ja rahastoeläkkeestä. Lisäksi työmarkkinaeläkkeet kattavat lähes 90 prosenttia palkansaajista.

Takuueläke on työeläkevähenteinen. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat osa sairausvakuutusta. Leskeneläke on määräaikainen.

Vanhuuseläke on maksuperusteinen. Eläkettä kertyy ansiokaton alittavista tuloista kiinteän 18,5 prosentin maksun mukaan: ansaintaeläkettä 16 prosenttiyksikköä ja rahastoeläkettä 2,5 prosenttiyksikköä. Ansiokatto on noin 4 000 euroa kuukaudessa. Maksu ei jousta, mutta ansaintaeläke joustaa työeläkejärjestelmän taloudellisen tasapainon mukaan. Rahastoeläke määräytyy osakemarkkinoiden kehityksen mukaan.

Keskimääräinen kokonaiseläke, joka sisältää lakisääteistä eläkettä täydentävän työmarkkinaeläkkeen on 1 660 euroa kuukaudessa: naisilla noin 1 400 euroa ja miehillä lähes 2 000 euroa.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain vuodesta 2020 alkaen aiemmasta 61 ikävuodesta 63 vuoteen ja vuodesta 2026 alkaen eläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen. Sekä ansainta- että rahastoeläkkeen voi ottaa maksuun myös osaeläkkeenä.

Vanhuus- ja perhe-eläkkeitä hallinnoi Eläkevirasto, Pensionsmyndigheten, ja työkyvyttömyyseläkkeitä Vakuutuskassa, Försäkringskassa. Verovirasto kerää eläkemaksut. Rahastoeläketilin kartuttamiseksi vakuutetulla on valittavanaan noin 480 sijoitusrahastoa.