Työeläkemenosta valtaosa kohdentui vanhuuseläkkeisiin

Viime vuonna työeläkemenot olivat 28,8 miljardia euroa. Niistä valtaosa, 88 prosenttia, eli reilu 25 miljardia euroa kohdistui vanhuuseläkkeisiin.

Vanhuuseläkkeiden lisäksi muita eläkkeitä maksettiin huomattavasti vähemmän. Työkyvyttömyyseläkkeitä 1,8 miljardin euron verran ja perhe-eläkkeitä 1,7 miljardia euroa. Maatalouden erityiseläkkeitä maksettiin vielä 46 miljoonaa ja osa-aikaeläkkeitä 18 miljoonaa euroa.

Yli 25 miljardin euron vanhuuseläkemenot sisältävät osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet. Kaikkiaan niitä maksettiin 206 miljoonan euron verran eli enemmän kuin maatalouden erityiseläkkeitä tai osa-aikaeläkkeitä. Työuraeläkkeitä maksettiin vain neljännesmiljoona euroa.

Kymmenen vuotta sitten eli vuonna 2009 tilanne oli hieman toinen. Vanhuuseläkkeet olivat silloinkin suurin menoerä, mutta osuus kaikista työeläkemenoista oli 73 prosenttia.

Työkyvyttömyysmenojen osuus puolestaan oli kaksinkertainen (13 prosenttia) nykyiseen verrattuna. Myös perhe-eläkkeiden osuus oli nykyosuutta suurempi, runsaat kahdeksan prosenttia.

Vielä vuonna 2009 maksettiin myös huomattava määrä työttömyyseläkkeitä. Niiden osuus oli runsaat kolme prosenttia eläkemenoista. Osa-aikaeläke oli kymmenen vuotta sitten suosittu eläkelaji ja sen osuus menoista oli runsaan prosentin.

Muutokset eläkemenoissa kertovat muutoksista eläkkeensaajissa ja eläkkeiden tasoissa. Vanhuuseläkettä saavien määrä on kymmenessä vuodessa kasvanut lähes 350 000 henkilöllä. Samaan aikaan maksettujen vanhuuseläkkeiden keskimääräinen taso on noussut reaalisesti lähes 200 eurolla.

Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä puolestaan on laskenut 83 000 henkilöllä. Perhe-eläkkeen saajien määrä on myös vähentynyt, 20 000 henkilöllä. Työttömyyseläkettä maksettiin kymmenen vuotta sitten yli 40 000 henkilölle ja osa-aikaeläkettä lähes 30 000:lle.