Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

YHDYSVALLAT

Lentäjät jäävät varhaiseläkkeelle

Tuhannet amerikkalaispilotit, lentoemännät ja stuertit jäävät nyt varhaiseläkkeelle koronaepidemian takia. Lentoyhtiöt tarjoavat työntekijöilleen erilaisia eläkepaketteja.

American Airlines –yhtiön lentäjistä yli 700 on hyväksynyt tarjouksen varhaiseläkkeestä, jota maksetaan 62–65-vuotiaana. Lentäjät saavat varhaiseläkkeen aikana korvausta 50:ä lentotuntia vastaavasta määrästä. Tyypillisesti todellisia lentotunteja on 85–89 kuukaudessa.

Kauempana eläkeikää olevat työntekijät ovat puolestaan lomautettuna. 27 000 lentoemäntää ja stuerttia edustava ammattiyhdistys kertoi, että yhteensä 8 000 sen jäsenistä on hyväksynyt joko varhaiseläkkeen tai jopa vuoden mittaisen lomautuksen.

USA today 13.4.


ISO-BRITANNIA

Lisäeläkerahastojen alijäämä pahenee

Sadat yritykset jättävät Britanniassa koronavirusepidemian takia maksamatta eläkemaksuja, joilla paikataan eläkerahastojen alijäämää.

Maksut jäävät maksamatta työpaikkakohtaisiin lisäeläkkeisiin, jotka ovat keskeinen osa ansiotyössä olevien kokonaiseläketurvaa Isossa-Britanniassa.

Lisäeläkejärjestelmän valvojat ovat antaneet luvan maksujen lykkäyksiin huonossa taloustilanteessa. Eläkevalvontaviranomaisen mukaan parasta tukea eläkejärjestelmälle vaikeina aikoina on huolehtia työnantajista.

Tarkoituksena on maksaa vaje takaisin kriisin jälkeen, mutta se ei ole helppoa, koska monet rahastot kärsivät jo nyt alijäämästä.

BBC News 20.4.


ALANKOMAAT

Korona iskee kovaa isoihin rahastoihin

Hollantilaiset eläkeyhtiöt ovat kärsineet koronapandemian aiheuttamasta talouden alamäestä. Eläkerahastojen arvo suhteessa eläkevastuisiin tippui vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 85 prosentin tuntumaan.

Rahastojen arvosta suli noin kahdeksan prosenttia, mikä vastaa 77 miljardia euroa.

Hollannin työeläkkeet ovat täysin rahastoituja, mikä tarkoittaa, että rahastoissa pitäisi olla vähintään 100 prosentin arvosta omaisuutta suhteessa eläkevastuisiin.

Jos rahastojen arvot eivät nouse vuoden loppuun mennessä, laki pakottaa yhtiöitä leikkaamaan eläkemenoja, mikä tarkoittaa käytännössä maksussa olevien työeläkkeiden leikkauksia.

DutchNews.nl 27.4.


RUOTSI

Oikeus määräsi tuomiot eläkehuijauksesta

Kaksi pääsyytettyä saivat pitkät vankeusrangaistukset niin sanotussa Falcon Funds -vyyhdissä, jossa ruotsalaisilta eläkesäästäjiltä huijattiin 230 miljoonaa kruunua.

Rikokset liittyivät lakisääteisen työeläkkeen itsesijoitettavaan osaan ja ne tapahtuivat vuosina 2012–2013.

Eläkesäästäjien varoja siirrettiin häikäilemättömästi Falconin rahastoon huijaamalla kirjautumistunnuksia puhelimitse. Puhelinmyyjät väittivät, että AP7-rahasto on menossa konkurssiin ja varat kannattaa välittömästi siirtää Falconiin.

Yksi syytetty sai seitsemän ja puolen vuoden, toinen kuuden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistuksen. Myös kahdelle muulle määrättiin vankeusrangaistuksia. Tuomion antoi Tukholman käräjäoikeus.

SVT 17.4.


JAPANI

Osa-aikaisten työntekijöiden eläketurva paranee

Japanin hallitus hyväksyi maaliskuussa lakiuudistuksen, jonka ansioista pienten yritysten osa-aikaiset työntekijät pääsevät ansiosidonnaisten työeläkkeiden (EPI) piiriin vuodesta 2022 alkaen.

Nykyisin vain yli 500 työntekijää työllistävät työnantajat ovat velvoitettuja ottamaan työeläkevakuutuksen alle 20 tuntia viikossa työskenteleville ja alle 88 000 jeniä (noin 750 euroa) tienaaville työntekijöilleen.

Uudistus laajentaa osa-aikaisten työntekijöiden vakuutusvelvoitteen yli 100 työntekijän yrityksiin lokakuusta 2022 ja yli 50 työntekijän yrityksiin vuoden 2024 lokakuusta.

Noin 650 000 työntekijää pääsee arvioiden mukaan eläkevakuutuksen piiriin uudistuksen myötä.

SSA International Update March


MAAESITTELY

ISRAEL

  • Väkiluku: 8,6 miljoonaa
  • Elinajan odote: naisilla 84,2 ja miehillä 80,3 vuotta
  • Eläkeikä: 70 vuotta.

Eläkkeen saa varhennettuna, jos ei ole muita tuloja

Israelissa on asumisperusteinen kansaneläkejärjestelmä sekä työntekoon perustuva, pakollinen rahastoeläkejärjestelmä. Vanhuuseläkkeiden lisäksi maksetaan työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä.

Työnantajat maksavat eläkemaksuina 1,3 prosenttia alle 60 prosenttia keskipalkasta ja 2,04 prosenttia keskipalkan yli menevältä osalta. Työntekijät maksavat 0,22 prosenttia alle 60 prosenttia keskipalkasta ja 3,85 prosenttia yli menevältä osalta. Ansiokatto, jonka yli menevältä osalta ei makseta maksuja, on noin 11 400 euroa.

Kansaneläke-etuudet ovat tasasuuruisia ja määräytyvät siviilisäädyn ja lasten lukumäärän mukaan. Esimerkiksi yksinasuva, alle 70-vuotias saa 410 euron suuruista kansaneläkettä.

Eläkkeen saamiseksi vaaditaan vähintään 60 kuukautta vakuutusaikaa viimeisten 10 vuoden aikana ennen eläkkeelle siirtymistä tai yhteensä vähintään 144 vakuutuskuukautta.

Vanhuuseläkeikä on 70 vuotta sekä naisilla että miehillä. Vanhuuseläkkeen voi saada myös varhennettuna tietyin edellytyksin. Varhennettu vanhuuseläke voidaan myöntää 67-vuotiaalle miehelle ja 64-vuotiaalle naiselle. Varhennettuun vanhuuseläkkeeseen sovelletaan tuloharkintaa.

Rahastoitu työeläke määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen ja niille kertyneen sijoitustuoton mukaan. Oikeus rahastoituun eläkkeeseen määräytyy pääasiassa samoin kuin kansaneläkejärjestelmässä.

Eläkkeiden hallinnosta vastaavat työ- ja sosiaaliministeriö sekä Kansallinen vakuutuslaitos.

Kari Lindstedt, Tietoasiantuntija