Työllisyys paranee lyhentämällä työttömyysjaksoja

Työllisyyden hoidon rintamalla on kokeiltu ja pilotoitu vuosien ajan. Olemme valtakunnallisesti hakeneet sopivia tapoja yhdistää yksityisen ja julkisen työnvälityksen toimintaa. Julkinen sektori, kunta ja valtio, etsivät toimivaa mallia työttömyyden hoitoon.
Käytännön kokemuksesta voin sanoa, että olennaista ei ole luoda pysyviä rakenteita, vaan joustavia palveluja. Näin pystymme nopeasti vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin. Tarvitsemme tulevaisuuteen katsovaa, ennakkoluulotonta asennetta palveluiden kehittämiseen.

Yrityksemme, turkulainen Työelämän Infopiste Oy on saanut pilotoida yhtä maan suurinta työllisyyden hoidon palvelua. Käytännössä ELY-keskus osti suoraan työmarkkinoille suuntaavien työnhakijoiden palvelun tehostamiseksi yrityksemme tarjoamat palvelut julkisen työnvälityksen rinnalle. Näin pystyimme tuomaan uraohjaukseen ja työnhaun valmennukseen erikoistuneet taitomme palvelemaan työnhakijaa. Tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksoja ja parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta. Tämän me myös teimme.
Yhdessä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa olemme päässeet tulokseen, jossa 60 prosenttia palvelussa lopettaneista työnhakijoista on päässyt työhön, koulutukseen tai aloittanut yritystoiminnan.
Aloitimme syksyllä 2017 ja sopimuksemme päättyy 2020 vuoden lopussa. Voimme väittää, että tänä aikana olemme luoneet ohjauksellisen työnvälityksen mallin – Turun-mallin.

Työnhakijat eivät ole kasvoton massa.

Turun-mallin olennaisin tekijä on työnhakija-asiakkaan aito kohtaaminen, kuuntelu ja ohjaus. Toimimme aktiivisesti työnantajakentän kanssa, joten työmarkkinoiden osaamisvaatimukset, tulevaisuudessa työllistävät alat sekä rekrytoinnin kriteerit ovat hallussamme. Tunnemme työllisyyden hoidon toimijat ja meidän on helppoa rakentaa yhdessä työnhakijan kanssa hänelle sopiva polku työmarkkinoille.
Toimimme tulosperusteisesti ja vain tuloksista maksetaan. Tästä huolimatta valmennamme kaikki asiakkaamme ja annamme valmiuksia oman uran tietoiseen suunnitteluun.
Meille työnhakijat eivät ole kasvoton massa, vaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia osaavia yksilöitä.

Oikea-aikainen keskustelu ja erilaisten vaihtoehtojen kartoitus yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa saa liikettä ja toimintaa aikaiseksi ja siten nopeuttaa siirtymiä työmarkkinoille. Alanvaihto tai hakeutuminen itselle vieraampiin tehtäviin vaatii kykyä havaita oma osaamisen siirrettävyys ja rohkeutta ottaa seuraava askel omalla uralla eteenpäin.
Väitän, että proaktiivisuus työnhakijoiden palvelussa, varhainen puuttuminen ja työnhakijan kohtaaminen heti työttömyyden alussa on tarpeen. Työttömyys on vaihe, jossa saa tai joutuu miettimään eri uravaihtoehtoja ja pohtimaan omaa tulevaisuutta työmarkkinoilla. Vaihtoehtojen kartoitus, realismi ja mahdollisuuksien konkretisointi asiantuntijan kanssa on tarpeen.
Ohjaajana ja valmentajana tiedän, että pysyvimpien työurien rakentaminen vaatii työllistymisen jälkeenkin aktiivisuutta ja rohkeutta toimia. Näitä valmiuksia oman uran hallintaan annamme työnhakijalle.
Työnvälityksen pilottimme päättyy, mutta olemme valmiit jakamaan kaiken sen tietotaidon, jonka olemme näiden vuosien aikana keränneet. Turun-malli on testattu, tutkittu ja tulokselliseksi havaittu.

Marika Nieminen

Marika Nieminen

  • Ikä: 51-vuotias
  • Koulutus: VTM
  • Työ: yrittäjä turkulaisessa Työelämän Infopiste Oy:ssä. Myös työnohjaaja, opinto-ohjaaja ja työhönvalmentaja.