Kuvituskuva muurahaisista

Miksi eläkepäätös viipyy?

Pääosin eläkepäätökset tehdään nopeasti eikä eläkettä hakeneen toimeentulo katkea ison elämänmuutoksen koittaessa. Mutta miksi joskus päätöksen saaminen kestää ja eläkerahojaan joutuu odottamaan?

Vanhuuseläkepäätökset valmistuvat nykyään neljä kertaa nopeammin kuin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2009 vanhuuseläkkeen laskemiseen kului lähes kolme kuukautta, nykyään vain kolme viikkoa.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (ove) on eläkepäätösten pikaliippari. Päätöksen ovesta voi saada jopa päivässä, yleensä alle parissa viikossa. Mutta on tapauksia, jolloin päätös vie kuukauden, kaksi tai enemmänkin.

Eläke maksetaan toki takautuvasti, mutta arki käy hankalaksi, jos hakija on jo lyhentänyt työaikaansa tai joutunut työttömäksi ja laskenut osan toimeentulostaan eläkkeen varaan ja eläkeratkaisu viipyy.

Huolellinen hakemus edesauttaa ripeää käsittelyä. Tyypillisimmin puuttuu tarvittavia liitteitä, mutta joskus myös tilinumero. Ulkomailla työskentelyn selvittäminen on tärkeää. Työkyvyttömyyseläkepäätöstä taas ei voi alkaa käsitellä, jos ei ole lääkäriltä saatua B-lausuntoa.

Julkisella puolella vanhuuseläkehakemus tehdään Kevaan 1–2 kuukautta ennen eläköitymistä. Yksityisellä puolella eläkeyhtiöt toivovat, että hakemus tehdään oikeaan aikaan eli enintään kahta kuukautta aiemmin. Verkossa jätetyn vanhuuseläkehakemuksen käsittelyyn riittää jopa, kun sen tekee vain kahta viikkoa aiemmin. Kelan ilmoittaman mukaan kansaneläkkeen käsittelyaika on viisi viikkoa, mutta päätöstä ei voi tehdä ennen kuin työeläkkeen määrä on tiedossa.

Jos työntekijä irtisanoo itsensä vasta samana päivänä, kun tekee vanhuuseläkehakemuksen, se voi pidentää käsittelyä jopa yli kuukaudella julkisella puolella. Jos julkisen puolen työntekijä kasaa kuukausien lomat ja vapaat ennen eläkkeen alkua, kannattaa tarkistaa työnantajalta, että työsuhteen päättyminen ja loppupalkka ilmoitetaan eläkeyhtiölle ajoissa eläkkeen laskemista varten.

Kirjava työhistoria ei vaikuta käsittelyyn, jos hakija on hyvissä ajoin tarkistanut työeläkeotteensa. Julkisen puolen eläkevakuuttaja Keva selvittää tarvittaessa hakijan koko työhistorian, mutta yksityisellä puolella selvitetään lain mukaan vain kuusi edellistä kalenterivuotta, jos hakija on huomannut puutteita. Tätä vanhemmat virheet hakija joutuu itse todistamaan palkkakuiteilla tai muilla dokumenteilla. Virheitä voi olla työläs korjata nopeasti.

Vuonna 2019 voimaan tullut tulorekisteri helpottaa eläkkeiden laskentaa, kun työnantajien pitää ilmoittaa palkat rekisteriin palkanmaksun yhteydessä.

Jos hakija asuu ulkomailla, hakemuksen tie Suomeen voi olla jopa kuukausien pituinen. Joskus ulkomailla asuvat eivät ole seuranneet eläkejärjestelmän muutoksia, ja eläkeikä on jo alkanut. Tänä vuonna EU-maat siirtyvät sähköiseen tiedonvälitykseen, mikä nopeuttaa eläkehakemustietojen siirtoa maasta toiseen.

Eläke voidaan myöntää takautuvasti, esimerkiksi kansaneläke kuuden kuukauden ajalta, mutta työeläkkeen vanhuuseläke enintään hakemuskuukautta edeltävän kolmen kuukauden ajalta.

Jos hakija on työttömänä ennen eläköitymistä, eläkepäätökseen tarvitaan työttömyyspäivärahatiedot aivan eläkkeen alkamiseen asti. Hakijalle voidaan kuitenkin myöntää väliaikainen eläkepäätös. Yleensä eläke nousee vain 2–15 euroa lopullisten tietojen myötä.

Myös työnantajalle voi sattua virheitä. Eräs eläkkeenhakija törmäsi osittaista varhennettua vanhuuseläkettä hakiessaan siihen, että kunta ei ollut ilmoittanut hänen ja monen muun työntekijän palkkoja Kevaan.

Työsuhteen päättyminen on tärkeä tieto eläkelaitokselle ja se tiedustelee sitä työnantajalta, jos tietoa ei löydy tulorekisteristä. Joillakin työnantajilla työsuhde ilmoitetaan päättyneeksi palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin vasta loppupalkan yhteydessä. Tämä voi viivästyttää eläkepäätöstä eläkemaksukuukauden puolelle asti.

Päätöksen jälkeen eläke saatetaan maksaa tilille hyvinkin nopeasti. Eläkkeen maksamista varten pitää toimittaa eläkeyhtiölle verokirja, sillä ilman verokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 prosenttia (palkansaajilla 60).

Aina verokirja ei ehdi eläkeyhtiöön ennen ensimmäisen eläkkeen maksamista. Jos eläke on jo ehditty maksaa ja verokirja tulee eläkeyhtiöön jälkikäteen, liikaa peritty vero palautetaan.

Jos työskentelee yhtä aikaa sekä julkisella että yksityisellä työnantajalla, kannattaa selvittää, että molemmat työsuhteet on päätetty, jotta tiedot vanhuuseläkeratkaisun tekemiseksi ovat olemassa. Toki voi jatkaa toisessa työpaikassaan, mutta sen vanhuuseläke haetaan ja maksetaan vasta, kun jää eläkkeelle tai ylin eläkeikä tulee täyteen.

Työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutushakemuksen käsittelyä voi nopeuttaa, jos työnantaja voisi kuvata ripeästi eläkelaitokselle työntekijän työtehtävät ja sen, miten työkyvyn alenema näkyy työssä.

Nopeus ei ole kaikki kaikessa. Tärkeintä on, että eläkepäätöksessä tiedot ovat oikein ja hakija pääsee siirtymään eläkkeelle sujuvasti: hän tietää eläkkeensä suuruuden etukäteen ja saa sen tililleen oikeaan aikaan.

Eläketurvakeskus (ETK) ylläpitää rekisteriä keskeneräisistä eläkehakemuksista ja esimerkiksi Keva tilaa kolmen kuukauden välein listan ETK:lta tarkistaakseen, onko listalla hakemuksia, jotka eivät ole saapuneet Kevaan.

Myös työeläkelaitokset ja Kela tekevät yhteistyötä, jotta työkyvyttömyyseläkepäätökset olisivat yhteneväisiä niiden kohdalla, jotka saavat sekä ansiosta kertyvää työeläkettä että perusturvan mukaista Kelan eläkettä. Eri sosiaalivakuutusjärjestelmien etuuksien yhteensovittaminen voi pidentää käsittelyaikaa.

Eläkkeen hakuaikakin voi vaikuttaa päätöksen viipymiseen, varsinkin seuraavana vuonna alkavien eläkkeiden osalta. Loppuvuodesta eläkelaitosten on odotettava eri indeksien valmistumista, mikä tapahtuu vuosittain marraskuussa.

Juttuun on haastateltu asiantuntijoina eläkejohtaja Eija Korhosta Kevasta ja eläkepalvelujohtaja Tarja Syvälää Varmasta.

Muistilista eläkettä hakevalle

  • tarkista työeläkeote hyvissä ajoin ja korjaa tarvittaessa
  • tee eläkehakemus vaivattomasti verkossa
  • jos käytät paperilomaketta, täytä hakemus huolellisesti ja pyydä tarvittaessa apua
  • muista päättää työsuhteesi, kun haet vanhuuseläkettä
  • jos päätös jostakin syystä viipyy, on mahdollista saada väliaikainen eläkepäätös
  • työttömyyspäiväraha kartuttaa eläkettäsi alimpaan vanhuuseläkeikään asti
  • eläkettä varten tarvitset oman verokortin, toimita se ajoissa eläkelaitokseen
  • jos ei tiedä omaa eläkelaitostaan eli minne viimeisin työskentelyjakso on vakuutettu, eläkehakemuksen voi jättää mihin tahansa eläkelaitokseen tai Kelaan
  • voit hakea sekä työeläkkeen että kansaneläkkeen yhdellä hakemuksella.