Koronakriisi vaikuttaa myös eläkejärjestelmään

Koronavirusepidemia vaikuttaa konkreettisesti ihmisiin ja yhteiskuntaan. Talouden ja työllisyyden heiketessä epidemia yltää välillisesti myös työeläkejärjestelmään.

Rahoitusmarkkinat

Työeläkevakuuttajien rahastoitujen eläkevarojen sijoituksista lähes puolet on osake- ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Muutokset osakemarkkinoilla vaikuttavat myös työeläkesijoitusten määrään.
Huhtikuun puolivälin jälkeen selviää työeläkevakuuttajien vuoden ensimmäisen sijoituskvartaalin tulos.

Työeläkevarat ja vakavaraisuus

Finanssivalvonnan arvion mukaan työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus uhkaa heiketä nopeasti ja merkittävästi.
Yksityisalojen eläkerahastojen täydentämisestä luovuttiin huhtikuun alusta alkaen määräaikaisesti. Näin vahvistetaan työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta.

Alennus TYEL-maksuun

Työmarkkinakeskusjärjestöt (EK, SAK, Akava, STTK ja Kuntatyönantajat) esittävät työeläkemaksujen tilapäistä alentamista 910 miljoonalla eurolla. Tämä toteutettaisiin alentamalla työnantajan TyEL-maksua tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä.
Tilapäinen alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1. kesäkuuta. Alennus on voimassa tämän vuoden loppuun saakka.

Eläkemaksuille maksuaikaa

Yrityksiä autetaan koronavirusepidemian aiheuttamassa tilanteessa. TyEL- ja YEL-maksuihin voi saada enintään kolmella kuukaudella pidennetyn maksuajan.

Työeläkkeiden rahoitus

Työeläkkeiden rahoitus on tällä hetkellä vakaalla pohjalla ja kestää myös satunnaista heiluntaa.
Pidemmällä aikavälillä eläkevarat ja niille saatavat tuotot vaikuttavat eläkkeiden rahoitukseen. Pidentyessään huono markkinatilanne voi tuoda eläkejärjestelmään rahoitushaasteita.

Maksettavat työeläkkeet

Työeläkkeiden myöntäminen ja maksaminen sujuu normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta. Työeläkevakuuttajat ovat velvoitettuja jatkamaan toimintaansa kaikissa tilanteissa, myös poikkeusolojen aikana. (Lähde: Työeläkevakuuttajat Tela)

Lisätietoja koronasta ja työeläkkeistä: Työeläkevakuuttajien Tela.fi-palvelussa
Eläketurvakeskuksen Etk.fi-palvelussa