Torben Andersen ryhtyy arvioimaan Suomen työeläkejärjestelmää etenkin rahoituksellisen kestävyyden näkökulmasta. (Kuva: Århusin yliopisto)

Eläkejärjestelmästä on tekeillä ulkoinen arvio

Tanskalaisprofessori Torben Andersen ryhtyy ­arvioimaan Suomen työeläkejärjestelmää. ­Läpivalaisun tulos julkaistaan 2021.

Eläketurvakeskuksen hallitus on päättänyt, että Suomen työeläkejärjestelmästä toteutetaan ulkoinen arvio. Työ alkoi tänä vuonna ja arviointiraportti on tarkoitus julkistaa vuoden 2021 alkupuolella.

Suoritettavaan tehtävään on suostunut tanskalainen taloustieteen professori Torben Andersen, joka on työssään perehtynyt julkiseen talouteen ja eläkejärjestelmiin. Häntä on pyydetty arvioimaan Suomen työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä ja eläketurvan riittävyyttä. Professori Andersen vierailee Eläketurvakeskuksessa maaliskuun alussa.

Läpivalaisussa tulevat arvioitaviksi työeläkejärjestelmämme perusrakenne ja pääpiirteet ulkoisen arvioijan silmin. Järjestelmämme rakenne on hyvä ja kestäväksi rakennettu. Silti siitä löytyy aina ajan myötä kehittämiskohteita, joita tarkastelemalla työeläkejärjestelmän kestävyys ja eläketurvan riittävyys turvataan parhaalla mahdollisella tavalla. Näin keskeiset tavoitteet eläketurvassa – köyhyyden poistaminen ja järkevän elinaikaisen tulonjaon aikaan saaminen – toteutuvat myös tulevaisuudessa.

Suomen eläkejärjestelmän ulkoinen arviointi tehtiin viimeksi vuonna 2013, jolloin ulkomaisina asiantuntijoina olivat professorit Nicholas Barr ja Keith Ambachtsheer.