1 716 euro i månaden

Månadspensionen steg för första gången till över 1 700 euro. Finländarnas pensionsinkomster har reellt ökat med nästan 200 euro på ett årtionde och med över 400 euro på 20 år.

Den genomsnittliga totalpensionen var 1 716 euro i månaden (2019), nästan 40 euro mer än år 2018. Medianpensionen var 1 497 euro i månaden.

Finländarnas månadspension har på ett årtionde ökat reellt med dryga 10 procent, vilket är nästan 200 euro. För tjugo år sedan var medelpensionen 1 286 euro, vilket är drygt 400 euro mindre än i fjol.

Kvinnornas pensioner har stigit lite snabbare än männens, men är fortfarande i genomsnitt en femtedel mindre än männens.

– På tio år har skillnaden mellan kvinnors och mäns totalpensioner minskat med fyra procentenheter, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

De regionala skillnaderna i de utbetalda pensionerna är stora. De största pensionerna koncentrerade sig till huvudstadsregionen och Åland, de minsta till lantbruksdominerade Österbotten och Östra Finland.

En pensionär i Nyland får en månadspension som i genomsnitt är 550 euro större än den som en pensionär i Södra Österbotten får. De minsta månadspensionerna betalas i Södra Österbotten i Storå (1 243) och de största i Grankulla (3 105).

Uppgifterna beskriver situationen i slutet av år 2019 och grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens gemensamma statistik.

Vad beskriver medelpensionen?

  • Den genomsnittliga pensionen per månad till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland.
  • Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Visste du detta?

  • Egenpensionstagarnas andel av befolkningen som fyllt 16 år var 33 procent.
  • Pensionstagarnas andel av dem som fyllt 16 år är störst i Södra Savolax (44 %).
  • I Nyland är andelen nästan två gånger mindre (26 %).
  • I Norra Savolax i Rautavaara är tre av fem som fyllt 16 år pensionärer.
  • En av fem Esbobor är pensionär (22 %).