Lintuperspektiivistä kuvattu maisemakuva Helsingin Pohjoisrannasta.
Yhden luukun periaate toteutuu työeläkkeissä. Useimmat hakijat ovat iloisesti yllättyneitä, että samalla hakemuksella hoituvat kaikista Suomen työsuhteista maksettavat eläkkeet.

Suomessa ansaittu työeläke maksetaan myös ulkomailla asuville

Suomessa ansaittu työeläke maksetaan työntekijälle riippumatta siitä, missä maassa henkilö asuu tai minkä maan kansalainen hän on.

Suomessa ansaittua eläkettä on haettava itse. Useimmissa Euroopan maissa sekä maissa, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, eläkettä haetaan ”paikallisen ETK:n” eli asuinmaan eläkelaitoksen kautta. Se toimittaa hakemuksen Suomeen. Vastaanottaja voi olla Eläketurvakeskus tai Kela.

Muualla kuin sopimusmaassa asuva hakee eläkettä Suomesta erillisellä lomakkeella, joka hänen tulee lähettää Eläketurvakeskukseen tai siihen työeläkelaitokseen, jossa hän oli Suomessa viimeksi vakuutettu.

Ulkomaanpalveluiden asiantuntija Riikka Naski Eläketurvakeskuksesta kertoo, että useimmat hakijat ovat iloisesti yllättyneitä, että samalla hakemuksella hoituvat kaikista Suomen työsuhteista maksettavat eläkkeet.

Työeläkeote kertoo, onko eläkettä tulossa

Yleinen ongelma on se, ettei ulkomailla asuvilla ole useinkaan suomalaisia pankkitunnuksia.

Pankkitunnukset vaaditaan muun muassa työeläkeotteen lataamiseen verkosta.

– Lähetämme työeläkeotteen pyydettäessä postitse, jos hakijan osoitetiedot ovat Digi- ja väestötietojärjestelmän rekisterissä ajan tasalla, Naski kertoo.

Työeläkeote kertoo, onko eläkettä tulossa.

– Mutta jos osoitetiedot ovat vanhentuneet, työeläkeotteen voi tilata vain omakätisesti allekirjoitetulla pyynnöllä, ei esimerkiksi puhelimitse, hän jatkaa.

Työeläkeotteesta kannattaa ensin tarkistaa, että kaikki työsuhteet on kirjattu oikein ja onko Suomessa tehdystä työstä kertynyt eläkettä.

Pettymyksiä tulee Naskin mukaan välillä siitä, että alle 23-vuotiaana tehty työ ei aikoinaan kartuttanut eläkettä.

1 Tarkista vaikutus sosiaalietuuksiin

Suomessa ansaittua eläkettä saa, kun saavuttaa suomalaisen vanhuuseläkeiän. Se on sidottu syntymävuoteen.

Eri maiden eläkeiät poikkeavat toisistaan, joten Suomessa ansaittua eläkettä voi hakea vaikka on vielä ulkomailla töissä. Työntekoa voi silti jatkaa, eivätkä eri maiden työeläkkeet yleensä vaikuta toisiinsa.

Joihinkin muihin etuuksiin kuten perhe-eläkkeeseen tai erilaisiin sosiaalietuuksiin Suomessa ansaittu eläke voi vaikuttaa. Tämä kannattaa tarkistaa asuinmaan viranomaisilta ennen kuin hakee eläkettä Suomesta.

2 Asuinmaa vaikuttaa hakutapaan

Suomessa ansaittua eläkettä haetaan EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja maissa, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Japani (tulossa), Kanada, Kiina, Yhdysvallat) asuinmaan eläkelaitoksen kautta. Muualla asuvat hakevat Suomessa ansaittua työeläkettä suoraan suomalaisesta eläkeyhtiöstään tai ETK:n kautta.

Hakemus kannattaa tehdä useita kuukausia ennen eläkeiän alkua. Hakemuksen käsittelyaika riippuu pääosin nykyisen asuinmaan toimintatavoista. Päätös toimitetaan sekä asuinmaan eläkeviranomaiselle että hakijalle. Työeläke voidaan myöntää takautuvasti vain hakemusta edeltävältä kolmelta kuukaudelta.

3 Useimmiten maksetaan Ruotsiin

Suomessa tehdystä työstä ansaittu eläke maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kuukausittain. Jos kertynyt eläke on kovin pieni, se maksetaan kertasuorituksena syntymävuoden perusteella laskettavan elinaika-arvion mukaan.

Eniten Suomessa tehdystä työstä ansaittuja eläkkeita maksetaan Ruotsiin. Seuraavaksi eniten Suomesta eläkettä saavia asuu Virossa, Espanjassa ja Saksassa.

Ulkomailla pysyvästi asuvien Suomesta saamien eläkkeiden verotus on sama kuin Suomessa asuvilla. Joissain tilanteissa asuinvaltion välisen verosopimusten perusteella eläkettä ei veroteta lainkaan Suomessa vaan ainoastaan eläkkeensaajan asuinvaltiossa.

4 Pidä yhteystietosi ajantasalla

Omalle eläkelaitokselle pitää ilmoittaa esimerkiksi osoitteen, pankkitilin ja siviilisäädyn muutoksista. Jos eläkelaitos ei saa tarvittavia tietoja suoraan henkilön asuinmaan viranomaisilta, eläkkeensaajan postilaatikosta putoaa lomake täytettäväksi vuosittain.

Yhteystietojen pitäminen ajantasalla Digi- ja väestötietovirastossa on tärkeää myös ennen eläkkeen hakemista. Näin ainakin kaikki virallinen posti löytää Suomesta ulkomaille.