Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin 30.11.2020


Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan?

Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä.

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen tuntemista ja käsityksiä varhennusvähennyksen ja lykkäyskorotuksen kannustavuudesta.

Tekijät: Sanna Tenhunen, Ilari Ilmakunnas, Susan Kuivalainen, Jyri Liukko, Jaakko Mustonen ja Liisa-Maria Palomäki

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2020


Eläkkeet ja sukupuolten tasa-arvo – miesten ja naisten eläke-ero eri ikäluokkien esimerkkitapauksilla

Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkitapausten avulla vuonna 1955, 1965, 1975, 1985 ja 1995 syntyneiden miesten ja naisten eläkkeitä ja eläke-eron taustalla olevia tekijöitä. Lapsenhoitoaikojen vaikutusta sukupuolten eläke-eroon kuvataan laskemalla esimerkkitapauksille eri pituisia lapsenhoitoaikoja.

Tekijä: Suvi Ritola

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2020


Lakisääteisen työeläke- vakuutuksen vakuutus- tekniikkaa

Käsikirjassa esitellään työeläkejärjestelmän keskeisten periaatteiden, kuten osittaisen rahastoinnin ja hajautetun toimeenpanon vaikutukset vakuutustekniikkaan. Samalla käydään läpi laskuperusteet ja vakavaraisuussäännöstö sekä näiden tausta.

Tekijä: Marko Lehtovirta

Sarja: Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2020


VUOSITTAIN ILMESTYVÄT: 

Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2019

Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 11/2020

Työeläkeindikaattorit 2020

Pension Indicators 2020

Statistik över pensionstagarna i Finland 2019

Statistical yearbook of pensioners in Finland 2019


MUUALLA JULKAISTUA: 

Perustoimeentulotukea saavat vanhuuseläkeläiset

Artikkelissa tarkastellaan vanhuuseläkeikäisiä toimeentulotuen asiakkaita toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen. Siinä analysoidaan toimeentulotuen saannin yleisyyttä ja tuen hakemisen kohteita sekä tehtyjen palvelutarveilmoitusten määrää suhteessa muuhun väestöön kahden vuoden ajalla.

Tekijät: Susan Kuivalainen ja Minna Ylikännö

Julkaisu: Korpela, T. & Heinonen, H.-M. & Laatu, M. & Raittila, S. & Ylikännö, M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Kela: Helsinki 2020, 302–328.

Lue faktaa ja tutustu julkaisuihimme
www.etk.fi/julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme
etk.fi/uutiskirjeet