Mikko Kautto konstaterade att vi har smarta pensionsförmåner, men försörjningskvoten är en utmaning.

Pensionsreformen kan ses som en möjlighet

På Arbetspensionsdagen jämförde Pensionsskyddscentralens vd Mikko Kautto den förestående reformen med Rubiks kub.

Pensionsreform – varför, vad och hur? Mikko Kautto jämförde pensionsreformen med Rubiks kub: beslutsfattarnas uppgift är att få både tillräckliga förmåner, systemets finansiering och rättvisefrågorna i balans.

I sitt tal tog han inte ställning till hur man kan komma fram till lösningen. Han såg också positivt på möjligheterna i reformen.

– Pensionsreformen är en problemlösningsuppgift, men samtidigt ger den en möjlighet att förbättra systemet, sade Kautto.

– Förhandlarna måste hitta en lösning på innehåller och sättet att genomföra reformen så att bitarna faller på plats på det önskade sättet, sade Kautto till den sakkunniga åhörarskaran.

I sitt föredrag åskådliggjorde han varför beredningen av en reform har påbörjats och vilken storleksklass den finansiella hållbarheten handlar om.

– Det är bra att hålla finansieringen i skick och tryggheten tillräcklig. När arbetspensionssystemet är hållbart har den en positiv inverkan på de offentliga finanserna.

Vad pensionsreformen till slut går ut på avgörs mellan pensionsförhandlarna i två olika arbetsgrupper.

På sidorna 28–29 i denna tidning finns en sammanfattning av de teman som behandlades på Arbetspensionsdagen.