Det kräver mod att fatta beslut

Tuovi Rautjoki

Den här våren har varit fylld av politik, tal och beslut. Regeringsförhandlingarna pågår i skrivande stund på Ständerhuset, och de har hittills varit besvärliga. De svåraste frågorna torde den nya regeringen dock få på sitt bord först senare.

Också vi medborgare har fattat politiska beslut: vi har beslutat om vi röstar i valet och på vem eller vilket parti i så fall. Som resultat har det valts två hundra beslutsfattare som ska representera oss.

Besluten är närvarande också i det övriga livet: vi fattar ständigt stora och små beslut i jobbet och på fritiden. Det liv vi lever just nu är delvis en följd av våra tidigare beslut. Den här stunden var en i tiden gång öppen framtid, som vi har påverkat med våra val.

När man reflekterar över sina tidigare beslut idag, märker man hur svårt det är att utvärdera sina val. Ett beslut som tidigare har känts dåligt har senare kunnat ha goda följder, eller tvärtom. Svårigheten att fatta beslut underlättas därför av tanken att framtiden är osäker. Vi kan försöka påverka den, men inte kontrollera den helt.

Den här stunden har varit öppen framtid.

Hur kan vi då lindra beslutsvåndan när vi ställs inför svåra val och fatta välavvägda beslut som är så goda som möjligt? Innerst i rädslan för beslut bor en rädsla att göra fel. Vi gör klokt i att avstå från att tänka svartvitt på rätt och fel, och se våra val som ett kontinuum av olika nyanser, som vi kan bearbeta med tiden. Ibland är det också motiverat att besluta att inte bestämma sig. Det ger utrymme att vänta på nya och bättre alternativ.

Man borde ändå inte vara rädd för eller försöka undvika att fatta beslut på grund av konflikter, besvär eller ansvar.

Vi tänker ofta att goda beslut grundar sig på förnuftet. I verkligheten är dock alla våra beslut känslomässiga, eftersom vi inte klarar av att skilja åt känslorna och beslutsfattandet. Vi kan ändå överväga följderna och möjligheterna av olika alternativ, på kort och lång sikt.

Eftertanke är alltid bra, liksom det är bra att ha tid – de bästa besluten föds sällan i brådska. Om man har möjlighet att låta saken bero en stund kommer lösningen ofta av sig själv.

Önskar oss alla välöverlagda beslut och en ljus sommar!

Tuovi Rautjoki
viestintäjohtaja
Eläketurvakeskus
@TuoviRautjoki