Utbildning om arbetspensions- försäkrarnas förvaltning

I vår startar en utbildning som riktar sig till medlemmar i styrelser, förvaltningsråd och delegationer inom arbetspensionssystemet. Medlemmarna bör vara väl insatta i arbetspensionsförsäkringen.

Finansinspektionen rekommenderar att de som deltar i arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning genomgår en introduktionsutbildning om arbetspensionssystemets verksamhet som helhet, avseende hållbarhet, finansiering, placeringsverksamhet, riskhantering och solvens. Utbildningen pågår 2.5–8.6 (tisdagar och torsdagar kl. 13.30–15.30). Kursen avläggs på distans. Sakkunnigföreläsningarna kompletteras av litteratur och individuella uppgifter. Utbildningen motsvarar 3 studiepoäng och Tammerfors universitet utfärdar intyg över avlagd kurs. Utbildningsprogrammet erbjuds av Tammerfors universitets tjänster för kontinuerligt lärande i samarbete med Arbetspensionsförsäkrarna TELA och Pensionsskyddscentralen.

Läs mer: www.tela.fi/hallinnon-koulutusohjelma

Anmälan är öppen t.o.m. 12.4.2023. Utbildningen går på finska.