Tillförlitlighet och enkelhet är Finlands trumfkort

Finlands pensionssystem rankades som sjunde i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. De bästa poängen i hela jämförelsen fick Finland för tillförlitligheten och transparensen hos ­pensionssystemens förvaltning.

Ur den enskildes synvinkel är Finlands system enkelt och transparent. Den intjänade pensionen följer med trots att man byter jobb och det går när som helst att ta reda på hur stor den är genom att kont­rollera sitt arbetspensionsutdrag.

Som bästa pensionssystemet i världen valdes Island, som var med för första gången. På andra och tredje plats kom Nederländerna och Danmark, som år efter år har kommit på medaljplats.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. Jämförelsen har ordnats tretton gånger och ökade betydligt i omfattning i år: den här gången deltar 43 länder, som täcker mer än fyra miljarder människors pensionsskydd.

I MCGPI-jämförelsen utvärderas pensionssystemen i olika länder på tre delområden: pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet. Finlands totalpoäng höjdes från i fjol, men placeringen sjönk med två steg i och med att Island och Norge gick förbi.

I Island är arbetspensionssystemet fullt fonderat. Dessutom arbetar folk länge där: pensionsåldern är 67 år och sysselsättningsgraden bland äldre personer är hög.