Arbetspensions­avgifterna ändras inte

Också nästa år är arbetspensionsavgiften i genomsnitt 24,4 procent av lönen. Avgiften är indelad i arbetsgivarens och löntagarens andelar.

Arbetsgivares genomsnittliga avgift är 16,95 procent av lönesumman. Som en stimulansåtgärd under coronakrisen har arbetsgivarnas avgift dock sänkts med 2,6 procentenheter från och med maj. Sänkningen är temporär och slutar gälla vid utgången av år 2020.

Löntagare i åldern 53–62 år betalar en höjd avgift, 8,65 procent av lönen. Före 53 och efter 62 års ålder betalar löntagarna 7,15 procent av lönen.

Företagarnas och lantbruksföretagarnas avgifter ändras inte heller utan är 24,10 procent och 25,60 procent i åldern 53–62 år.