Jobbuppdrag i Sverige

Merparten av de arbetstagare som åker utomlands är män som utför kortare uppdrag i det västra grannlandet. Kvinnor åker helst till Spanien för arbete.

– Största delen av intygsansökningarna kommer elektroniskt, vilket påskyndar handläggningen av ansökningarna, ­berättar Tiina Ahonen på PSC.

Pensionsskyddscentralen beviljade i fjol över 11 000 intyg om finländsk socialförsäkringstillhörighet för utlandsarbete. En klar majoritet av intygen beviljades till män. Sveriges ställning som destinationsland har förblivit stark. Av intygen beviljades 1 248 till arbetstagare som åkte till Sverige. Av dessa var nio av tio män.

De vanligaste arbetsländerna för män är Sverige, Spanien och Tyskland. För kvinnor är de vanligaste arbetsländerna Spanien, Belgien och Tyskland, berättar Tiina Ahonen, specialsakkunnig i försäkringsärenden på Pensionsskyddscentralen.

Ansökningar om intyg för arbete i flera länder har ökat speciellt.

Tiina Ahonen, specialsakkunnig

Pensionsskyddscentralens arbetsmängd vid försäkring av utlandsarbete har nästan fördubblats på fem år. Speciellt har intygsansökningarna som gäller arbete i flera länder ökat.

I fjol var 44 procent av intygen som beviljades män för arbete i flera länder. Motsvarande siffra bland kvinnorna var 29 procent.

Vem är utsänd arbetstagare?

  • Med en utsänd arbetstagare avses en arbetstagare som tillfälligt arbetar utomlands för en finländsk ar-betsgivare.
  • En utsänd arbetstagare kan under vissa förutsättningar omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Då ska arbetstagaren ha ett intyg på sin försäkringstillhörighet (A1 i EU-länder).
  • Pensionsskyddscentralen beviljar intyg till utsända arbetstagare som åker till EU/EES-länder och till länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet. Intyg beviljas också till offentligt anställda och företagare, stipendietagare, sjömän, flygpersonal och de som normalt arbetar i flera EU-länder.
  • Intyget visar vilket lands sociala trygghet en person omfattas av vid arbete utomlands och till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas.

Elektronisk ansökan om intyg

  • Arbetsgivaren ska ansöka om intyg om socialförsäkringstillhörighet till utsända arbetstagare i god tid innan utlandsarbetet börjar.
  • Enklast går det via Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst.
  • I fjol inkom över 70 procent av ansökningarna till Pensionsskyddscentralen elektroniskt.