Reformer, pensioner och digitalisering på Nordiskt socialförsäkringsmöte

Mer än 200 deltagare samlades på Nordiskt socialförsäkringsmöte i Köpenhamn i maj.

I slutet av maj ordnades det 21:a Nordiska socialförsäkringsmötet i Köpenhamn. De ca 230 deltagarna kom från institutioner och organisationer inom socialförsäkringen i de nordiska länderna. Mötena ordnas med fyra års mellanrum turvis i olika länder. Det första ordnades i Köpenhamn år 1935, men samarbetet mellan socialförsäkringsinstitutionerna inleddes redan 1907. Avsikten med mötena är att främja samarbetet mellan de nordiska länderna och med andra länder på socialförsäkringens område.

Huvudteman på mötet var reformer, pensioner och digitalisering och hur de kan bidra till att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Hittills har den nordiska modellen gett bra resultat, t.ex. pensionärsfattigdomen ligger under OECD:s genomsnitt i alla nordiska länder. Men de demografiska förändringarna med behoven att höja pensionsåldern är gemensamma för de nordiska länderna. Digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens ger möjligheter, men medför också utmaningar i fråga om säkerhet och tillförlitlighet.

Hittills har den nordiska modellen gett bra resultat.

Mötesprogrammet var digert med huvudtalare från bl.a. Nordiska ministerrådet, OECD och EU och ett stort antal föredragshållare från de nordiska socialförsäkringsinstitutionerna. Bland de finländska talarna kan nämnas Mikko Kautto, Satu Nivalainen och Susanna Sten-Gahmberg från Pensionsskyddscentralen och Essi Rentola från social- och hälsovårdsministeriet, Nina Nissilä från FPA och Tuulikki Saari från Sysselsättningsfonden.

Både föredragen och umgänget med kolleger löpte smidigt omväxlande på engelska och på klingande ”blandinaviska”, som sig bör i nordiska sammanhang.

Nästa Nordiska socialförsäkringsmöte ordnas i Sverige år 2028. Sedan är det Finlands tur.

Läs mer om årets möte på https://nsfm2024.dk/