Arbetspensionsförsäkrings- bolagens bokslutssiffror 2023 

Det finns fyra arbetspensionsförsäkringsbolag i Finland. Det största av bolagen är Ilmarinen, som i fjol gick förbi Varma också i fråga om premieinkomsten.

Den allra största arbetspensionsförsäkraren är ändå Keva, som verkar inom den offentliga sektorn. Keva omfattas inte av samma solvensregler som bolagen inom den privata sektorn och dess finansieringsunderlag är annorlunda, och därför är Keva inte med i jämförelsen mellan bolagen.

I tabellen över arbetspensionsbolagen presenteras bolagens verksamhet utifrån bokslutsuppgifterna för år 2023. Om varje bolag anges lönesummans utveckling, verksamhetsresultat och nyckeltal för placeringsverksamheten och solvensen. I år visas också varje bolags omkostnadsresultat.

Tabellen visar att Elo är det arbetspensionsbolag som har flest företagarpensionsförsäkringar. Även Veritas profilerar sig som företagarnas arbetspensionsbolag. Däremot är Varma den som mest ökade sitt kundantal bland både arbetsgivare och företagare i fjol.