Johanna Peura från Nestes Global Mobility-team (t.h.) skapar förutsättningar för att Annukka Tarvainens (t.v.) arbete utomlands ska ske smidigt.

Smidiga tjänster även i utlandsarbete

Personalen på Neste sänds ut på arbetsuppdrag runt om i världen. Med sig har de ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen som bevis på att är socialförsäkrade i Finland.

Flyttlasset anlände i förrgår tillbaka hem, säger Annukka Tarvainen. Hon har just återvänt till Finland efter en arbetsperiod på närmare två år i Holland. Tarvainen arbetar som projektchef för Nestes projekt för förnybart flygbränsle och ett nytt avfallsvattenverk i Rotterdam.

– Före utsändningen till Holland var jag utsänd ca två år till Italien, vilket dock avbröts för några månader på grund av coronapandemin. Projektet fortsätter, men nu arbetar jag ca hälften av arbetstiden i Finland och hälften i Holland, berättar Tarvainen.

A1-intyget visar i vilket land en person är socialförsäkrad vid arbete utomlands. Och det är skäl att ha med sig det när man åker utomlands för att arbeta. Det här känner Tarvainen väl till, eftersom det inte är möjligt att komma in på Nestes raffinaderi i Rotterdam utan det.

Enligt Tarvainen gick det enkelt att få A1-intyget. A1-intyget beviljas i Finland av Pensionsskyddscentralen, men det har Tarvainen inte behövt tänka på. De som sänds ut av Neste får hjälp av företagets Global Mobility-team, som sköter om intygen.

– Arbetsgivaren har också tagit hand om behövliga ändringar. Till exempel nu behöver jag ett nytt A1-intyg eftersom mitt arbete ändrades från arbete på ett utsändningsställe till arbete i flera länder.

I ryggsäcken har Tarvainen med sig erfarenheter om arbete på mångkulturella arbetsplatser. Däremot har hon inte med sig någon pension.

– Även om jag utförde mitt arbete utomlands under min utsändning tjänade jag in min pension i Finland, säger Tarvainen.

Johanna Peura leder Nestes Global Mobility-team som administrerar ärenden om internationell rörlighet.

Neste är en global aktör och de olika arbetsuppdragen får personalen att röra sig utomlands: på utsändningar, arbetsresor och distansarbete. För att allt ska ske smärtfritt behövs ett brett kunnande och ett pusslande för att många olika delar ska passa ihop.

Neste har ett brett samarbetsnätverk som ger råd och hjälp i praktiska ärenden. Till exempel är det en extern samarbetspartner som ansöker om A1-intygen från Pensionsskyddscentralen.

– Vi fick just ett nytt A1-intyg till Annukka för arbete som sker i flera länder. Det kom jättesnabbt, på tre dagar.

En snabb ansökningsprocess för A1-intyget är mycket viktigt såväl för arbetsgivaren som även för den som ska åka utomlands och eventuell familj.

– FPA avgör om rätten till sjukvård utomlands för arbetstagaren och familjemedlemmarna först efter ett avgörande om A1-intyg.

De internationella arbetssituationerna kommer att bli alltmer varierande.

Förbättring efterlyser Peura i de många gånger långa processerna om dispens för A1-intyg. Dispens söks vanligtvis i sådana situationer där utsändningen fortsätter över två år.

Enligt Pensionsskyddscentralen krävs det för att få ett A1-intyg i dessa situationer att också myndigheten i arbetslandet samtycker, och därför kan det i många fall ta en lång tid att få intyget.

– Finns det något Pensionsskyddscentralen kunde göra för att få samarbetet länderna emellan att löpa smidigare? Kunde Finland till exempel föregå som exempel för andra länder i hur man gör processerna enklare? frågar Peura.

Regelbunden kontakt Pensionsskyddscentralen tillhandahåller den senaste informationen om A1-ärenden och Pensionsskyddscentralens tjänster. Pensionsskyddscentralen har också varit till hjälp när nya eller större linjedragningar varit under begrundande.

– De internationella arbetssituationerna kommer att bli alltmer varierande, förutspår Peura.

Det garanterar Nestes internationella projekt men också utvecklingen av den omkringliggande världen inverkar. Till exempel distansarbete utomlands har blivit allt allmännare och det svarade Neste på genom att lansera en anvisning om distansarbete utomlands.

– Tidigare gav man lov till distansarbete utomlands endast i specialfall. Coronapandemin blev ett uppvaknande till att göra det möjligt för efterlängtad flexibilitet i arbetet. Nuförtiden är distansarbete tillåtet i vissa länder och för en viss period, säger Peura.

I strategiartikelserien För ett välfungerande arbetspensionsskydd intervjuas användare av Pensionsskyddscentralens tjänster.

Tjänster för kundernas behov

PSC:s utlandstjänster leds av Max Rönnberg (bild), som berättar att ansökningstoppen som berodde på fjolårets indexsituation syns i det ökande antalet ansökningar om utländsk pension. Även antalet A1-intygsansökningar har ökat i efterdyningarna av coronapandemin.

– Till exempel distansarbete för både finländska och utländska arbetsgivare är vanligare än tidigare, berättar Rönnberg.

Enligt Rönnberg förväntar sig kunderna att deras ärenden sköts smidigt, professionellt och snabbt. Handläggning av fallen inom en rimlig tid förutsätter fungerande och effektiva tjänster, tillräcklig resursallokering och framför allt kunnig personal.

– Vi utvecklar ständigt vår kundorientering och kostnadseffektivitet, säger Rönnberg.

I fjol svarade Pensionsskyddscentralens kundtjänst på ca 20 000 förfrågningar från kunder. Frågorna gällde oftast arbetspensionerna i Finland, om hur man ansöker om pension från utlandet och om försäkring av utlandsarbete.

Över 90 procent av dem som tog kontakt med PSC:s kundtjänst var nöjda med den service de fick.

Etk.fi finns anvisningar för arbetsgivare, löntagare och företagare om försäkringen av arbete utomlands.

Arbetspension.fi finns lättillgängliga anvisningar om hur man ansöker om pension från utlandet samt information om pensioner i olika länder.

PSC avgör försäkringstillhörigheten

Pensionsskyddscentralen (PSC) avgör om en person ska vara socialförsäkrad i Finland under utlandsarbetet om arbetet sker i den Europeiska unionens länder (27 länder) eller i EES-länderna (3 länder). Motsvarande praxis gäller också Storbritannien, Schweiz och de nio länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet.

PSC betjänar vid ansökan om utländsk pension

Pensionsskyddscentralen är kontaktinstitution när personer som bor i Finland ansöker om pension från EU/EES-länder, Storbritannien, Schweiz eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet. Pensionsskyddscentralens uppgift är att sända pensionsansökan och andra uppgifter som behövs till landet i fråga.