Tilastosuunnittelija Heidi Nyman teki Eläketurvakeskuksessa liki 40-vuotisen työuran. Alkuvuodesta hän siirtyi eläkkeelle.
Statistikplanerare Heidi Nyman arbetade nästan 40 år på Pensionsskyddscentralen. Hon gick i pension i början av året.

Tekniken revolutionerade statistikarbetet

Som statistikplanerare arbetar man i ett serviceyrke, säger Heidi Nyman, som nyligen gick i pension från Pensionsskyddscentralen.

Som statistikplanerare arbetar man i ett serviceyrke, säger Heidi Nyman, som nyligen gick i pension från Pensionsskyddscentralen.

När Heidi Nyman började som statistikbiträde på Pensionsskyddscentralen år 1982 fanns det inga PC-datorer eller ombrytningsprogram.

Statistiktjänsten sköttes per telefon och brev och senare per telefax, om den som frågade hade tillgång till en sådan.

– Arbetet gick så stelt till att det är svårt att begripa idag. Vi hade mängder av mappar med remsor där vi kontrollerade uppgifter. Det var dyrt att göra ändringar i statistikkörningar och tabeller.

Omvälvande statistik

Det unga statistikbiträdet fick genast intressanta uppgifter att arbeta med. Man planerade en omvälvande statistik över pensionstagarna i Finland.

Den skulle innehålla kombinerade uppgifter om arbetspensionen inom den privata och den offentliga sektorn och om Folkpensionsanstaltens pensioner. Genom att kombinera uppgifterna skulle man för första gången få reda på hur många pensionstagare det fanns i Finland.

– Det var sällsynt internationellt sett. Ännu idag finns det många länder som inte noggrant kan uppge det totala antalet pensionstagare, eftersom olika aktörers uppgifter inte har sammanställts, berättar Nyman.

Statistiken över pensionstagarna i Finland utkom för första gången år 1983 och innehöll uppgifter om statistikåret 1981. Sedan dess har Nyman varit med om att publicera och utveckla Pensionsskyddscentralens statistik.

Tydligare och begripligare

Tekniken förändrade statistikarbetet totalt under Nymans yrkesbana. Samtidigt har mängden av och efterfrågan på information ökat enormt.

Ett är dock oförändrat, och det gäller både kundbemötandet och publikationerna: statistikplanerarens arbete är ett serviceyrke.

Under de sista åren i arbete utvecklade Nyman användarvänliga e-publikationer. I och med att det nu finns en utvecklad statistikdatabas behöver publikationerna inte längre fyllas med tabeller.

– I e-publikationerna försökte jag satsa särskilt på tydlighet och läsbarhet. Graferna förklaras på ett lättbegripligt sätt och det finns direkta länkar från dem till statistikdatabasen. Där kan man fördjupa sig i saken.

Nyman har svarat på tusentals statistikförfrågningar under sin yrkesbana. Vad var den vanligaste pensionsfrågan som du svarade på?

– Mest frågades det om finländarnas medelpension. Diagnoserna bakom sjukpensioner var också en favorit i repris.

Statistikplanerare Heidi Nyman arbetade nästan 40 år på Pensionsskyddscentralen. Hon gick i pension i början av året.

Statistik över pensionstagarna i Finland