Mikko Kautto seisoo kalasataman kampuksen edessä
Pensionsskyddscentralen öppnar sina dörrar i Fiskehamnen i januari. Vd Mikko Kautto i Fiskehamnen med det nya kontorshuset i bakgrunden.

Pensionsskydds­centralen flyttar från Böle

Verkställande direktör Mikko Kautto står framför Pensionsskyddscentralens nya kontorshus i Fiskehamnen. Snart tänds lamporna på våningarna i kontorshuset Fiskehamnens Campus och platsen väcks till liv.

Pensionsskyddscentralens verksamhet vid Fiskehamnens Campus inleds om en månad i början av januari. Verksamheten i det nuvarande kontorshuset i Böle på Bokhållargatan upphör den 18 december och då släcker sisten ut ljuset i 12-våningshuset. Under flytten sker all verksamhet via distansförbindelser.

Flytten inverkar inte på de tjänster och som Pensionsskyddscentralen tillhandahåller sina kunder eller annan verksamhet.

Pensionsskyddscentralen (PSC) har en lång historia bakom sig i Böle. PSC flyttade dit år 1976 till det då nybyggda våningshuset. När kontorshuset för ett år sedan blev sålt, började letandet efter nya lämpliga kontorslokaliteter på flera håll. Förslagen på tänkbara lokaliteter var flera. Det som till slut inverkade på valet var tidtabellen och de goda förhållandena på Fiskehamnens Campus, i synnerhet möjligheterna den nya teknologin skapar.

–På Campus kommer vi att använda oss av nya arbetsmetoder och även de tekniska arbetsredskapen moderniseras. På så sätt kommer flytten att forma också vårt sätt att arbeta, säger verkställande direktör Mikko Kautto.

Det aktivitetsbaserade kontoret i Fiskehamnen stärker samarbetet. De moderna lokaliteterna valdes till arbetsplats för dryga 300 arbetstagare. Personalen har från början deltagit aktivt i planeringen av utrymmena och funktionaliteten.

– Pensionsskyddscentralen är känd för sitt goda arbetsklimat, och det vill vi bevara oberoende av plats.

Samhörigheten och samarbetet kommer att öka och därmed också öppenheten, förklarar Kautto.

Samhörigheten och samarbetet kommer att öka och därmed också öppenheten.

Största delen kommer att flytta från egna arbetsrum till aktivitetsbaserade utrymmen där det varje dag går att välja plats utifrån de aktuella arbetsuppgifterna. Syftet är att möjliggöra olika sätt att utföra arbete och öka på växelverkan.

Betjäning av besökande kunder kommer inte längre att ske i PSC:s kontorshus, utan vår kundbetjäning kommer att finnas i närheten av det nya kontoret på International House Helsinki på adressen Fågelviksgränden 2. Alla andra verksamheter flyttas till de nya kontorslokaliteterna i samband med flytten och fortsätter som tidigare.

–Vi har haft verksamhet i IHH:ssa redan tidigare och nu kommer vi att koncentrera vår betjäning av besökande kunder dit, berättar Kautto.

I entréhallen möts besökarna av träskulpturen My Little Poro, formgiven av Jasmin Anoschkin. Här med verkställande direktör Mikko Kautto.

De nya kontorslokaliteterna går bättre än tidigare att forma efter arbetet och möjliggör även framtida ändringsbehov. Kontorslokaliteterna och speciellt mötescentret har planerats så att de behov arbetet och intressegruppsverksamheten har enkelt går att uppfylla i de nya lokaliteterna.

På Fiskehamnen Campus utnyttjas artificiell intelligens i optimeringen av både energieffektiviteten och inomhusluftsförhållandena. Byggnaden har miljöcertifikatet BREEAM.

PSC har ingått ett långvarigt hyreskontrakt med Varma om kontorslokaliteterna på den tredje och fjärde våningen och mötescentret på andra våningen i Fiskehamnens Campus. Arek Oy, som producerar it-tjänster för pensionsförsäkringen, flyttar samtidigt och kommer att finnas på femte våningen.

Flyttåret är också PSC:s 60-årsjubileumsår.

– Hoppet från det nuvarande till det nya är på många sätt enormt. Det nya stället är byggt för att tåla tid och har ytor som går att forma enligt framtida behov, berättar Kautto.

– PSC kommer att trivas här länge. Campus blir vår nya hemmahamn.

Fakta om flytten

  • Pensionsskyddscentralen flyttar till Fiskehamnen i Helsingfors.
  • De nya kontorslokaliteterna finns i byggnaden Fiskehamnens Campus på adressen Partitorgsgränden 5.
  • Dörrarna till det nya aktivitetsbaserade kontoret öppnas 4.1.2021.
  • Betjäning av besökande kunder sker i fortsättningen i sin helhet på International House Helsinki (IHH) på adressen Fågelviksgränden 2, som är beläget nära det nya kontoret. Alla andra verksamheter flyttas till de nya kontorslokaliteterna i samband med flytten.
  • Kontorshuset i Böle på Bokhållargatan är öppet sista gången den 18 december. Under mellanperioden fungerar alla tjänster via distansförbindelser.
  • Kontaktuppgifter och närmare besöksanvisningar finns på webbplatsen Etk.fi.