Pensionsnyheter från andra länder

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder.

DANMARK

Ny förtidspension på vissa villkor

Danmark har lanserat en ny pensionsförmån (seniorpension), som möjliggör en tidig pensionering för dem som har ett långt arbetsliv bakom sig och en nedsatt arbetsförmåga. De som uppfyller kraven kan gå i pension sex år före pensionsåldern. För närvarande är pensionsåldern i Danmark 65 år och 6 månader.

För att kunna få pensionen ska den sökande ha arbetat i minst 20–25 år och arbetsförmågan sjunkit så att det inte går att arbeta över 15 timmar i veckan. I arbetet ska också ha ingått fysiskt eller psykiskt krävande arbete.

Seniorpension ersätter seniorførtidspensionen som hade striktare krav än den nya pensionen.

SSA Jan 2020


STORBRITANNIEN

Tilläggspensionsfondernas underskott förvärras

Hundratals företag i Storbritannien låter bli att betala pensionsavgifter på grund av coronavirusepidemin. Avgifterna behövs för att täcka pensionsfondernas underskott.

De avgifter som nu inte betalas gäller arbetsplatsernas egna tilläggspensioner, vilka är en central del av helhetspensionsskyddet för de förvärvsarbetande i Storbritannien.

De som övervakar tilläggspensionssystemet har tillåtit att avgifterna skjuts upp på grund av det dåliga ekonomiska läget. Enligt myndigheten som övervakar pensionerna är det bästa stödet till pensionssystemet i svåra tider att se till arbetsgivarnas bästa.

Meningen är att underskottet betalas tillbaka efter krisen, men det blir kanske inte så enkelt eftersom många fonder redan från tidigare lider av underskott.

BBC News 20.4.


NEDERLÄNDERNA

Corona slår hårt mot stora fonder

Nederländska pensionsbolag har lidit av den ekonomiska nedförsbacken som coronaepidemin orsakat. Värdet på pensionsfonderna i jämförelse med pensionsansvaren sjönk under årets första kvartal till runt 85 procent.

Fondernas värde minskade med ca åtta procent, vilket motsvarar 77 miljarder euro.

Arbetspensionerna i Holland är helt och hållet fonderade, vilket innebär att det i fonderna borde finnas tillgångar till ett värde av minst 100 procent i förhållande till pensionsansvaren.

Om värdet på fonderna inte stiger före årets slut, förpliktar lagen bolagen att skära i pensionsutgifterna, vilket i praktiken betyder nedskärningar i de löpande arbetspensionerna.

DutchNews.nl 27.4.


SVERIGE

Dom för pensionsbluff

De två huvudmännen i den så kallade Falcon Funds-härvan har dömts till långa fängelsestraff. I härvan lurades svenska pensionssparare på 230 miljoner kronor.

Brotten riktades mot premiepensionen i den lagstadgade allmänna pensionen och de inträffade åren 2012–2013.

Pensionsspararnas pengar flyttades hänsynslöst till Falcons fonder genom att de blev lurade till att ge ut sina pinkoder per telefon. Telefonförsäljarna påstod att AP7-fonden kommer att gå i konkurs och att det omedelbart lönar sig att flytta över pengarna till Falcon.

En av de åtalade dömdes till fängelsestraff på sju och ett halvt år, den andra till sex år och nio månader. Ytterligare två andra döms till fängelse. Domen meddelades av Stockholms tingsrätt.

SVT 17.4.


ESTLAND

Hela fondpensionen kan tas ut på en gång

Esterna kan snart lyfta sin hittills intjänade arbetspension från sina pensionskonton till eget bruk före pensionsåldern. Ändringen gäller den fonderade delen i arbetspensionen. Bakom ändringen står främst partiet Isamaa (Fäderneslandet).

Ändringen godkändes i Estlands parlament, Riigikogu, i januari, men presidenten har ännu inte undertecknat ändringen.

I de estniska pensionsfonderna finns drygt över fyra miljarder euro. Om många lyfter pengarna för eget bruk uppstår en konsumtionstopp, eftersom esterna plötsligt har mer pengar till sitt förfogande.

Risken med reformen är att människorna förbrukar sin arbetspension på förhand och i framtiden blir allt mer beroende av statens folkpensioner.

Yle 9.2.2020


BULGARIEN

  • Invånarantal: 7 miljoner
  • Förväntad livslängd: kvinnor 78 och män 71 år
  • Pensionsålder: kvinnor 61 år och 4 månader, män 64 år 2 månader

Medelpensionen EU:s lägsta

Arbetspensionssystemet i Bulgarien består av en förvärvspension och en obligatorisk fondpension. Vissa yrkesgrupper har obligatoriska yrkesbaserade tilläggspensionssystem, som gör det möjligt att gå i pension före den allmänna pensionsåldern.

Arbetspensionen omfattar löntagare och företagare (även lantbruksföretagare). I Bulgarien finns ingen bosättningsbaserad folkpension. Minimiförsörjningen tryggas med jämnstora minimipensioner som är inkomstprövade.

I finansieringen av pensionerna deltar både arbetsgivarna och arbetstagarna. Den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten är ca 260 euro och inkomsttaket är ca 1 330 euro. För den del som överskrider inkomsttaket tas ingen pensionsavgift ut, och ingen pension tjänas in för den.

En del av avgifterna styrs till det obligatoriska fondpensionssystemet. Arbetsgivaren betalar utöver den lagstadgade pensionsförsäkringsavgiften även tilläggspensionsavgifter till det yrkesbaserade tilläggspensionssystemet.

På pensionens belopp inverkar de egna inkomsterna, försäkringsåren och landets genomsnittliga lönenivå. Rätt till pension uppstår efter att försäkringsårens antal är 38 år och 6 månader för män och 35 år och sex månader för kvinnor. Om kravet på försäkringstid inte uppfylls är pensionsåldern högre.

Nivån på pensionen i Bulgarien är bland EU:s lägsta. Enligt EU:s rapport Pension Adequacy är den genomsnittliga månadspensionen i Bulgarien 167 euro.

I Bulgarien administreras pensionerna av arbets- och socialministeriet, Socialförsäkringsmyndigheten, skattemyndigheten samt privata pensionsfonder för fondpensionernas del.

Danmark

Ny förtidspension på vissa villkor

Danmark har lanserat en ny pensionsförmån (seniorpension), som möjliggör en tidig pensionering för dem som har ett långt arbetsliv bakom sig och en nedsatt arbetsförmåga. De som uppfyller kraven kan gå i pension sex år före pensionsåldern. För närvarande är pensionsåldern i Danmark 65 år och 6 månader.

För att kunna få pensionen ska den sökande ha arbetat i minst 20–25 år och arbetsförmågan sjunkit så att det inte går att arbeta över 15 timmar i veckan. I arbetet ska också ha ingått fysiskt eller psykiskt krävande arbete.

Seniorpension ersätter seniorførtidspensionen som hade striktare krav än den nya pensionen.

SSA Jan 2020

Storbritannien

Tilläggspensionsfondernas underskott förvärras

Hundratals företag i Storbritannien låter bli att betala pensionsavgifter på grund av coronavirusepidemin. Avgifterna behövs för att täcka pensionsfondernas underskott.

De avgifter som nu inte betalas gäller arbetsplatsernas egna tilläggspensioner, vilka är en central del av helhetspensionsskyddet för de förvärvsarbetande i Storbritannien.

De som övervakar tilläggspensionssystemet har tillåtit att avgifterna skjuts upp på grund av det dåliga ekonomiska läget. Enligt myndigheten som övervakar pensionerna är det bästa stödet till pensionssystemet i svåra tider att se till arbetsgivarnas bästa.

Meningen är att underskottet betalas tillbaka efter krisen, men det blir kanske inte så enkelt eftersom många fonder redan från tidigare lider av underskott.

BBC News 20.4.

Nederländerna

Corona slår hårt mot stora fonder

Nederländska pensionsbolag har lidit av den ekonomiska nedförsbacken som coronaepidemin orsakat. Värdet på pensionsfonderna i jämförelse med pensionsansvaren sjönk under årets första kvartal till runt 85 procent.

Fondernas värde minskade med ca åtta procent, vilket motsvarar 77 miljarder euro.

Arbetspensionerna i Holland är helt och hållet fonderade, vilket innebär att det i fonderna borde finnas tillgångar till ett värde av minst 100 procent i förhållande till pensionsansvaren.

Om värdet på fonderna inte stiger före årets slut, förpliktar lagen bolagen att skära i pensionsutgifterna, vilket i praktiken betyder nedskärningar i de löpande arbetspensionerna.

DutchNews.nl 27.4.

Bulgarien

  • Invånarantal: 7 miljoner
  • Förväntad livslängd: kvinnor 78 och män 71 år
  • Pensionsålder: kvinnor 61 år och 4 månader, män 64 år 2 månader

Medelpensionen EU:s lägsta

Arbetspensionssystemet i Bulgarien består av en förvärvspension och en obligatorisk fondpension. Vissa yrkesgrupper har obligatoriska yrkesbaserade tilläggspensionssystem, som gör det möjligt att gå i pension före den allmänna pensionsåldern.

Arbetspensionen omfattar löntagare och företagare (även lantbruksföretagare). I Bulgarien finns ingen bosättningsbaserad folkpension. Minimiförsörjningen tryggas med jämnstora minimipensioner som är inkomstprövade.

I finansieringen av pensionerna deltar både arbetsgivarna och arbetstagarna. Den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten är ca 260 euro och inkomsttaket är ca 1 330 euro. För den del som överskrider inkomsttaket tas ingen pensionsavgift ut, och ingen pension tjänas in för den.

En del av avgifterna styrs till det obligatoriska fondpensionssystemet. Arbetsgivaren betalar utöver den lagstadgade pensionsförsäkringsavgiften även tilläggspensionsavgifter till det yrkesbaserade tilläggspensionssystemet.

På pensionens belopp inverkar de egna inkomsterna, försäkringsåren och landets genomsnittliga lönenivå. Rätt till pension uppstår efter att försäkringsårens antal är 38 år och 6 månader för män och 35 år och sex månader för kvinnor. Om kravet på försäkringstid inte uppfylls är pensionsåldern högre.

Nivån på pensionen i Bulgarien är bland EU:s lägsta. Enligt EU:s rapport Pension Adequacy är den genomsnittliga månadspensionen i Bulgarien 167 euro.

I Bulgarien administreras pensionerna av arbets- och socialministeriet, Socialförsäkringsmyndigheten, skattemyndigheten samt privata pensionsfonder för fondpensionernas del.

Sverige

Dom för pensionsbluff

De två huvudmännen i den så kallade Falcon Funds-härvan har dömts till långa fängelsestraff. I härvan lurades svenska pensionssparare på 230 miljoner kronor.

Brotten riktades mot premiepensionen i den lagstadgade allmänna pensionen och de inträffade åren 2012–2013.

Pensionsspararnas pengar flyttades hänsynslöst till Falcons fonder genom att de blev lurade till att ge ut sina pinkoder per telefon. Telefonförsäljarna påstod att AP7-fonden kommer att gå i konkurs och att det omedelbart lönar sig att flytta över pengarna till Falcon.

En av de åtalade dömdes till fängelsestraff på sju och ett halvt år, den andra till sex år och nio månader. Ytterligare två andra döms till fängelse. Domen meddelades av Stockholms tingsrätt.

SVT 17.4.

Estland

Hela fondpensionen kan tas ut på en gång

Esterna kan snart lyfta sin hittills intjänade arbetspension från sina pensionskonton till eget bruk före pensionsåldern. Ändringen gäller den fonderade delen i arbetspensionen. Bakom ändringen står främst partiet Isamaa (Fäderneslandet).

Ändringen godkändes i Estlands parlament, Riigikogu, i januari, men presidenten har ännu inte undertecknat ändringen.

I de estniska pensionsfonderna finns drygt över fyra miljarder euro. Om många lyfter pengarna för eget bruk uppstår en konsumtionstopp, eftersom esterna plötsligt har mer pengar till sitt förfogande.

Risken med reformen är att människorna förbrukar sin arbetspension på förhand och i framtiden blir allt mer beroende av statens folkpensioner.

Yle 9.2.2020