Med ett leende på läpparna. Pensionsdagarna hägrar för Sirpa Moilanen, då hon i slutet av augusti uppnår pensionsåldern på 64 år och 3 månader. Hon har arbetat nästan 40 år av sitt liv hos samma arbetsgivare,

Tillsammans är vi starkare

De minsta arbetspensionsanstalterna, pensionskassorna och -stiftelserna, konkurrerar inte med varandra. Sirpa Moilanen från Apotekens pensionskassa har beredvilligt delat med sig av sin erfarenhet och jobbat för att främja samarbete.

Pensionschef Sirpa Moilanen har arbetat en lång karriär på Apotekens pensionskassa, och har haft möjlighet att länge observera utvecklingen i så väl apoteks- som pensionsbranschen.

– Socialförsäkringsramen har förändrats och fortsätter att förändras med tiden och detta har naturligtvis också haft en inverkan på hur vår pensionskassa fungerar, säger hon.

De förmåner som Apotekens pensionskassa ger sina medlemmar hade länge varit bättre än i många andra branscher. Genom att kontrollera registerutdragen lärde Moilanen känna kassans tilläggsförmånssystem utan och innan.

– Jag måste använda mig av handräkning för att grundligen lära mig förstå försäkringens idé, säger hon.

Kassans dåvarande chef K. Erik Lindström förvandlade den ivriga unga socionomen till en expert på tilläggspensionsskydd. ”Det viktigaste är att det blir helt rätt, fast det kräver mer tid.” De orden blev kvar i minnet.

– Lärdomen gäller än. Människorna litar på att pensionssystemet, och på att vi ska räkna ut deras pensioner rätt baserade på deras inkomster. 

Vi tävlar inte mot varandra.

Apotekarnas pensionskassa betalar ut pensioner till ca 5 000 pensionstagare. Avsevärt flera som arbetar i apoteksbranschen är försäkrade: det handlar om ca 7 200 personer. Om man räknar med FöPL-försäkrade apotekare stiger siffran till 7 900.

– Förhållandet är bra. Som en kassa som fungerat länge är vår situation solid, även om allt flera av våra medlemmar uppnår hundra års ålder.

Försäkringsbeståndet lär också under de närmaste decennierna förbli fördelaktigare än genomsnittet, eftersom medelåldern bland så väl löntagare som företagare i branschen är hög.

– Bland apoteksföretagare i början av karriären är FöPL-pensionsavgiften i genomsnitt 65 000 euro om året. Vi har sett till att de tar ut en försäkring som motsvarar våra rekommendationer.

De olika pensionskassornas anställda träffas regelbundet, och cheferna delar med sig av information under kollegiala former.

– Vi tävlar inte mot varandra. Vi mindre aktörer kan fritt byta idéer med varandra och utnyttja metoder som någon annan upplevt som fungerande.

Moilanen ser detta välfungerande samarbete som en väsentlig princip i det decentraliserade pensionssystemet, som inte får ruckas på.  

–Tillsammans förverkligar vi den serviceuppgift som tilldelats oss i arbetspensionssystemet. Vi tryggar människors sociala trygghet.

I början av sommaren får Sirpa Moilanen ta emot en avskedsgåva av sin arbetsgivare. Den föreställer en flock svanar som tillsammans tar till flykten från en sten.

För att vi är starkare tillsammans heter verket. – Jag berörs av den här symboliken. Vi behöver alla varandra.

Efter nästan 40 arbetsår kan Moilanen pensionera sig med ett fullgjort verk.