Den dystra ekonomin syntes i placeringarna

Den genomsnittliga realavkastningen pensionsplacerarna i olika länder var klart på minussidan i fjol. I slutet av året var den -14,7 procent.

Siffrorna framgår av Pensionsskyddscentralens (PSC) internationella jämförelse av placeringsavkastningar.

– Rysslands anfallskrig i Ukraina, den höga inflationen och centralbankernas snabbt åtstramade penningpolitik förmörkade de ekonomiska utsikterna och slog hårt mot pensionsplacerarna på både aktie- och räntemarknaden, sammanfattar kontaktchef Mika Vidlund på PSC.

De finländska pensionsplacerarna klarade sig den här gången bättre än genomsnittet i den internationella jämförelsen: Deras genomsnittliga realavkastning var -11,5 procent i fjol.

Bland de fem bästa fanns hela tre finländska pensionsplacerare: Sjömanspensionskassan SPK, Elo och Veritas. Visserligen nådde ingen av dem upp till en positiv realavkastning. I mitten av den här tidningen finns det en närmare granskning av nyckeltalen för de finländska pensionsanstalterna.

PSC:s internationella jämförelse av placeringsavkastning omfattar 24 pensionsplacerare i nio länder. Stora aktörer i Nordeuropa, Nordamerika och Asien är med. Åtta finländska pensionsplacerare är med i jämförelsen.

Den bästa placeraren i jämförelsen var den svenska buffertfonden AP6, men också den hade negativ realavkastning. AP6 är specialiserad på olistade bolag och hade ett resultat på -6 procent. De värsta nedskrivningarna drabbade ATP i Danmark och ABP och PFZW i Nederländerna.

ATP med en stor del långa räntepapper i sin portfölj hade i fjol en realavkastning på nästan -38 procent.

– ATP:s branta fall sticker ut speciellt, eftersom bolaget före pandemin var känt för sin goda placeringsavkastning. ATP:s vånda accentueras av att bolaget också för ett år sedan var det svagaste i avkastningsjämförelsen, säger Vidlund.