Pro gradu-priset till Jonathan Strömberg

I år fick Jonathan Strömberg, Uleåborgs universitet, Pensionsskydds­centralens pro gradu-pris värt 2000 euro.

I sin avhandling studerar Strömberg arbetspensionssystemets ­finansiella hållbarhet och jämför ­Finland med Danmark och Nederländerna.

PSC:s pro gradu-pris kan tilldelas ett lärdomsprov som godkänts vid ett finländskt universitet under det föregående kalenderåret. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. Priset är värt 2 000 euro.

I år bedömdes avhandlingarna av professor Jukka Rantala, som år 2019 avgick med pension från vd-posten på PSC.