Familjepensionen blir tidsbegränsad

Familjepensionsreformen för med sig tre ändringar. Efter­levandepensionen blir tidsbegränsad, sambor börjar omfattas av förmånen och barnens ställning förbättras.

Lagförslaget behandlas som bäst i riksdagen. Familjepension ska reformeras så att den motsvarar de behov som familjer har idag.

Enligt lagförslaget ska efterlevandepension betalas i tio år efter makens död. Idag beviljas efterlevandepension tills ­vidare. Det är alltså en stor principiell ändring att den blir ­tidsbegränsad.

Idag väljer många att bo ihop utan att gifta sig formellt. Sambor får rätt till efterlevandepension, om de har bott ihop minst fem år innan den ena avlider och de har ett gemensamt minderårigt barn.

Barnens ställning blir också bättre. Barnpension ska betalas till 20 års ålder i stället för 18, som idag.

Lagen avses träda i kraft i början av år 2022. Den gäller ­personer som är födda år 1975 eller senare.