Arbetspensionerna räknas upp med ca en halv procent

Arbetspensionsindexet höjer de löpande arbetspensionsförmånerna med ca 0,5 procent. År 2021 har arbetspensionsindexet poängtalet 2631 och höjer de löpande arbetspensionerna med ungefär en halv procent. Arbetspensionsindex räknas så att förändringen i lönerna väger 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde samtidigt lönekoefficienten till 1,465. Jämfört med år 2020 stiger lönekoefficienten med ca 1,3 procent. Lönekoefficienten används för beräkningen av den blivande arbetspensionen. Med den justeras årsarbetsinkomsterna till nivån enligt pensionens begynnelseår.  Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

Förmåner som knutits till arbetspensionsindex är pensioner enligt arbetspensionslagarna, vissa ersättningar enligt militärskadelagen, avträdelsepensioner och avträdelsestöd.