Arbetsgivarnas pensionsavgifter sänks temporärt

Arbetsgivarens arbetspensionsavgifter sänks temporärt med 2,6 procentenheter år 2020. Avgiftsnedsättningen gäller 1.5.2020–31.12.2020.

Årsavgiften till pensionsstiftelser, pensionskassor och Sjömanspensionskassan sänks på motsvarande sätt genom att  årsavgiftens utjämningsdel sänks. Nedsättningen av försäkringsavgiften hänför sig till arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och påverkar inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Sänkningen genomförs genom att utnyttja utjämningsavsättningen i arbetspensionssystemet, där pensionernas utjämningsdelar utgör en buffert på pensionssystemnivå. Bufferten utökas på nytt genom att arbetsgivarens avgift temporärt höjs åren 2022–2025 så att effekterna av den temporära nedsättningen kan kompenseras helt och hållet.

Lagen om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare träder i kraft den 1 maj och gäller till utgången av 2025. (SHM)