Utnämningar 18.12.2023

Oili Alatorvinen, EM , har utnämnts till servicedirektör vid Varmas tjänster för upprätthållande av arbetsförmågan fr.o.m. 11.12.

Henri Kääriäinen, PM, har utnämnts till utvecklingschef på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.10.

Erja Mesikämmen, FM, tradenom högre YH, har utnämnts till utvecklingschef på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.11.

Sanna Salminen, socionom högre YH, har utnämnts till servicedirektör vid Varmas tjänster för upprätthållande av arbetsförmågan fr.o.m. 1.1.2024.