Utnämningar 12.6.2023

Kaisa Ala-Laurila
FM, har utnämnts till direktör för kommunikation och samhällsrelationer och ledningsgruppsmedlem på Ilmarinen fr.o.m. 8.5.

Timopekka Hakola
EM, har utnämnts till ekonomiforskare på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 22.5.

Michael Isaksson
tradenom, har utnämnts till försäljningsdirektör på Veritas fr.o.m. 11.4.

Mira Kauppi
FM, SGF, har utnämnts till ekonomi- och riskhanteringsdirektör och ledningsgruppsmedlem på Ilmarinen fr.o.m. 1.6.

Jussi Korhonen
har utnämnts till ledande utvecklare, lead developer, på Ilmarinens linje för teknologi och utveckling, avdelningen för digital arkitektur och cybersäkerhet fr.o.m. januari.

Jussi Malila
magister i hälsoekonomi, har utnämnts till kundchef på Ilmarinens linje för kundrelationer och kanaler fr.o.m. januari.

Inka-Maaria Näkkäläjärvi
FM, har utnämnts till utvecklingschef på Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 1.6.

Mika Paananen
tradenom högre YH, eMBA, har fr.o.m. 1.9 utnämnts till direktör med ansvar för ersättningstjänster och dataförvaltning och till ledningsgruppsmedlem på LPA.

Sami Salmi
tradenom, har utnämnts till avdelningschef för Pensionsskyddscentralens it-avdelning fr.o.m. 2.5. i

Tiina Satti
farmaceut och JK har utnämnts till chef för juridiska ärenden på Arbetspensionsförsäkrarna Tela fr.o.m. 17.4.

Teea Toiviainen
tradenom i affärsekonomi (YH) har utnämnts till kundchef på Ilmarinens linje för kundrelationer och kanaler fr.o.m. januari.