Hur många Big Mac?

Minimipensionen efter skatt är högst i Norge, men har bästa köpkraften i Danmark. Danskar kan köpa en hamburgare på årets alla dagar för en månadspension. I Finland får man nöja sig med hälften. Mest sällan bjuds det på hamburgare i det svenska folkhemmet.

När man jämför minimipensionernas nivå i dessa fyra nordiska länder uppstår två läger. Finland och Sverige blir klart efter Danmark och Norge, där minimipensionerna kommer upp till samma nivå som medelpensionen i Finland.

I Danmark beskattas minimipensionerna mest. Summan som pensionären får i handen blir högst i Norge, men den höga prisnivån minskar köpkraften, så Danmark kommer klart först med tanke på slutresultatet.

Big Mac-indexet visar köpkraften

Big Mac-indexet, som utvecklats av tidskriften The Economist, är ett utmärkt verktyg om man vill jämföra köpkraftspariteter. Det är en mätare som med hjälp av prisuppgifterna på en globalt standardiserad produkt, Big Mac-hamburgaren, gör olika länders valutor jämförbara i fråga om köpkraften.

Indexet anger hur många Big Macs man kan köpa med minimipensionen efter skatt i varje land. En motsvarande jämförelse mellan medelpensionerna skulle också vara intressant, men svårare att göra, eftersom biffen saknas, dvs. omfattande statistik över tjänstepensionerna.

Med minimipension avses här den pension som en ensamboende person får på basis av bosättning i landet. Bostadsbidrag beaktas inte i jämförelsen.

Hur många Bic Macs får man med minimipensionen efter skatt? Flest Bic Macs, mer än 370 per år, kan man köpa med minimipensionen i Danmark. Minsta antalet hamburgare får man med minimipensionen i Sverige, inte ens 150 stycken.

Över 1 500 euro i Danmark och Norge, 840 i Sverige och Finland

I Danmark kan minimipensionen före skatt bli mer än 2 000 euro i månaden. Den består av folkepensionens grunddel (880 €), som betalas till alla pensionstagare, och den inkomstprövade tilläggsdelen (990 €) samt ældrecheck, ett engångsbelopp på 2 500 €) som betalas i början av varje år. De två sistnämnda minskar på grund av pensionstagarens och makens arbets-, pensions- och kapitalinkomster.

Danmark kommer klart först

I Norge är garantipensionens maximibelopp 1600 euro. Garantipensionen minskar om man har andra pensionsinkomster. Efter pensionsinkomstavdraget återstår det ingen skatt att ta ut på minimipensionen. I Danmark går det 27 procent skatt på folkpensionens fulla belopp och äldrechecken. Nettopensionen är ca 1500 euro.

I Finland och Sverige är garantipensionen kring 840 euro i månaden. Efter pensionsinkomsavdraget i Finland går det ingen skatt på garantipensionen. I Sverige går det ca 100 euro i skatt.

I Norden har man framgångsrikt reformerat pensionssystemen så att arbetets betydelse har betonats. Också i Danmark ökar arbetspensionen i betydelse i och med att allt fler får arbetsmarknadspension. Det blir ändå inte mindre viktigt att se till att de som har låga inkomster klarar sig och att jämföra olika länders minimipensioner med olika mätare.

Texten har tidigare publicerats i blogginlägg på finska och engelska på etk.fi.