Uusi laskuri arvioi perhevapaan eläkevaikutuksen

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen.

Laskuri on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kotihoidon tuen ajoilta. Laskurilla voi arvioida perhevapaiden jakamista myös eläkkeiden näkökulmasta.

– Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy eläkettä lähes samalla tavalla kuin työssä ollessa. Sen sijaan pitkät kotihoidontukijaksot madaltavat eläkettä, sanoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana työeläke kertyy ansioiden mukaan siten, että vanhempainetuuden perusteena oleva vuositulo korotetaan 21 prosentilla.

Vuodesta 2005 alkaen kotihoidontukiajalta on karttunut valtion varoin kustannettavaa eläkettä. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (etuuden peruste 757,14 euroa kuukaudessa vuoden 2020 tasossa).