Utnämningar 12.12.2022

Nikolas Elomaa, JK, har 1.10 utnämts till ledande sakkunnig vid Finansinspektionens byrå Arbetspensionsanstalterna.

Eeva Havu, PK, har 1.10 utnämnts till utvecklingschef på Pensionsskyddscentralen.

Hanna-Maria Jokinen, FM, GIM, har 1.12 utnämnts till utbildnings- och kommunikationsspecialist på Pensionsskyddscentralen.

Esa Jäntti, JM, har utnämnts till kundrelationsdirektör och ledningsgruppsmedlem på Ilmarinen. Han tillträder på våren.

Linda Magnusson, JM, MBA, har 31.10 utnämnts till juridisk direktör och ledningsgruppsmedlem på Veritas.

Liisa Siika-aho, AVM, har 1.12 utnämnts till avdelningschef för social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar.

Heli Backman, JM, har utnämts till verkställande direktör för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA fr.o.m. 1.1.2023. Backman började på LPA i september.

Anette Flygar, restonom YH, har 16.5 utnämnts till försäkringsspecialist på Pensionskyddscentralen. 

Elli Heino, JM, har utnämnts till juridisk direktör på Porasto fr.o.m. 8.8. 

Anna Koskenhely, JK, har utnämnts till jurist på Porasto fr.o.m. 9.5.

Kai Rimpi, EM, har utnämnts till placeringsdirektör (Hegdefonder och credit-placeringar) vid Varmas placeringsfunktion fr.o.m. 1.7.

Susanna Sten-Gahmberg, PhD, har utnämnts till specialforskare vid Pensionsskyddscentralen fr.o.m. 11.8.

Sampo Varjonen, PD, har utnämnts till direktör för samhällsrelationer vid Varma fr.o.m. 9.12.

Tommi Walther, EM, har utnämnts till placeringsdirektör (Kapitalplaceringar och företagsfinansiering) vid Varmas placeringsfunktion fr.o.m 1.7.