Fyra unga män som tittar på sina mobiltelefoner.

Sydkorea har världens lägsta nativitet 0,84

Sydkorea har världens lägsta fruktsamhetstal. Situationen har varit oroväckande under hela 2000-talet och utsikterna förbättras inte av covid19-pandemin. Utan attityd- och strukturförändringar råkar landet illa ut.

I Sydkorea står kvinnor ofta inför ett val mellan familjeliv och arbetsliv, en kombination som är närapå omöjlig.

Om du väljer att gifta dig, får du en man som är upptagen med arbete och för dina barn är det svårt att hitta dagvård.

Dessutom borde du prestera en 52 timmars arbetsvecka. Utöver det ingår ofta kvällsprogram i anslutning till arbetet och som svärdotter har du bestämda sysslor att utföra.

–Förutom hushållsarbetet och barnen ansvarar kvinnan ibland för fyra äldre: sina egna och sin mans föräldrar, berättar doktorand Katri Kauhanen från forsknings- och utbildningscentret för Östasien vid Åbo universitet.

Republiken Korea

  • Befolkning: 50 miljoner
  • Fruktsamhetstal: 0,84 (siffran anger hur många barn en kvinna kalkylmässigt föder under sin livstid)
  • Äldreförsörjningskvot: 22 procent (personer i åldern 64+ i proportion till personer i åldern 15–64)
  • Fattigdom bland äldre: 45 % av pensionärer som fyllt 65 år är låginkomsttagare

Attityderna i arbetslivet föråldrade

Även om de sydkoreanska kvinnornas utbildningsnivå är hög, råder traditionella könsroller på arbetsplatserna. Det finns ingen flexibilitet för barnfamiljer och inställningen till nyheter om familjetillökning är ofta kylig.

– Lagen förbjuder diskriminering men i praktiken vill man bli av med gravida kvinnor. Även psykiskt våld är allmänt på arbetsplatserna, berättar Kauhanen.

Nästan hela lönen går åt till boendet i Korea.

Om man måste välja antingen eller, väljer många karriären och det syns i födelsestatistiken. Situationen var oroväckande redan i början av årtusendet när fruktsamhetstalet kretsade kring ett. Efter det har talet dykt allt djupare och botten är inte i sikte.

Brist på tid och pengar

​De sydkoreanska kvinnorna får under sin livstid i genomsnitt 0,84 barn (2020), minst i hela världen. I huvudstaden Seoul är fruktsamhetstalet ännu mer sorgsamt (0,64).

Utöver de gamla traditionerna bromsas nativiteten upp även av ökande levnadskostnader och en hårt tillspetsad framgångskultur.

Konkurrensen om de prestigefulla studieplatserna är hård. Om du kommer in blir det inte mycket tid över för dejting. Studierna kräver stort engagemang och de höga terminsavgifterna finansieras med kvällsarbete.

Utöver tidsbrist bromsas familjebildning också upp av de ekonomiska realiteterna. Det är dyrt att leva, speciellt bostadskostnaderna, för att inte tala om att bilda familj.

Två unga kvinnor på en parkbänk.
Med Sampo-generationen avses unga som har beslutat att avstå från tre saker: förhållanden, barn och äktenskap.

– Nästan hela lönen går åt till boendet i Korea. Därför är det vanligt att barn bor med sina föräldrar ända till 30–40 års åldern. Det är svårt att ha råd med en egen familj, säger Kauhanen.

– Nästan hela lönen går åt till boendet i Korea. Därför är det vanligt att barn bor med sina föräldrar ända till 30–40 års åldern. Det är svårt att ha råd med en egen familj, säger Kauhanen.

Koreas Sampo-generation

Det ekonomi- och karriärsstyrda etoset om att högprestera ställer unga inför val. Om det inte blir någon tid över för dejting och det är dyrt att bilda familj, borde man då avstå från dem helt.

Fenomenet har även fått ett namn: Sampo-generationen. Med det avses unga som har beslutat att avstå från tre saker: förhållanden, barn och äktenskap.

Kvinnors frigörelse finns också med i bilden. På 2000-talet behöver man inte längre underkasta sig den traditionella hemmafrurollen.

–Sampo-generationen existerar men vi vet inte ännu hur slutgiltiga valen är. Det kan ju också bara vara frågan om ett livsskede i vilket man skjuter upp familjebildning, säger Kauhanen.

Direktör Yun Suk-myung från Korean Pension Association talar.
Direktör Yun Suk-myung från Korean Pension Association öppnade Finland–Korea-webbinariet som ordnades i oktober för att söka sätt att lösa hållbarhetsproblemen i landets pensionssystem.

Familjepolitiken gav inga resultat

I fjol minskade Koreas folkmängd för första gången och enligt OECD:s prognoser betyder det att landet står inför världens högsta äldreförsörjningskvot.

Om takten inte ändras kommer det år 2075 att finnas 80 äldre personer på 100 personer i arbetsaktiv ålder. Det innebär hårda tider för finansieringen av pensionsskyddet och hela den offentliga sektorn.

Staten har ordnat blindträffar för sina anställda – förgäves.

Man har försökt lösa problemet med olika former av befolkningspolitiska program och kampanjer. Från och med år 2006 har Korea använt över 160 miljarder euro för att höja nativiteten. Staten har ordnat blindträffar för sina anställda – förgäves

Vid sidan av incitamenten har man nu lyft fram en ny anpassningsstrategi. Med den försöker man få fram lösningar bland annat på hur det ska bli möjligt för äldre att stanna längre i arbetslivet.

Sydkoreas pensionsbomb

– Framtiden är förutbestämd, konstaterar Young Tae Cho, professor i demografi.

Ett internationellt webbinarium mellan Pensionsskyddscentralen (PSC) och Sydkoreas pensionsspecialister pågår som bäst, en del av ett långvarigt samarbete länderna emellan om pensionsfrågor.

I Sydkoreas fall är Chos fatalism realism. Befolkningsutvecklingen är ett kumulativt faktum. Landet behöver en pensionsreform.

Koreanerna vill speciellt förstärka pensionssystems hållbarhet. Om nödvändiga reformer inte går att genomföra, väntar en svår ekvation vid århundradets mitt: pensionsavgifterna kommer att behöva trefaldigas från 9 procent till 30 procent.

Livslängdskoefficienten som modell för Korea

Besökarna från Korea vill höra om Finlands erfarenheter från 2000-talets pensionsreformer. De är i synnerhet intresserade av de automatiska stabilisatorerna. Pensionsskyddscentralens Ismo Risku presenterar livslängdskoefficienterna som lanserades i 2005 års reform. Kanske mekanismen också kan vara en del av lösningen på hållbarhetsproblemen i Korea, funderar Sukmyung Yun, ordförande för Koreas Pensionsförening.

Även pensionärsfattigdom diskuteras. Mika Vidlund som är väl insatt i andra länders pensionssystem kommenterade professor Soo Wan Kims presentation om landets pensionärsfattigdom. Enligt presentationen är nära hälften av Sydkoreas befolkning som fyllt 65 år låginkomsttagare. Enligt Vidlund kunde pensionernas tillräcklighet förbättras genom att mer noggrant rikta pensionsskyddet till de mindre bemedlade och genom att utöka pensionsskyddets former även i slutet av arbetslivet.

Antti Karkiainen

International Symposium on the Pensions of South Korea and Finland ordnades 7.10.