Utnämningar 8.6.2020

Pensionsskydds­centralen

▶ Diplomingenjör Sari Alanko har utnämnts till avdelningschef för Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster fr.o.m. 1.5.

▶ Juris magister Noora Allenius har utnämnts till enhetschef på Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning fr.o.m. 1.6.

▶ Ekonomie magister Minna Haas har utnämnts till redovisningschef på Pensionsskyddscentralens administrativa avdelning fr.o.m. 9.1.

▶ Ekonom Laura Niemi har utnämnts till anställningschef på Pensionsskyddscentralens administrativa avdelning fr.o.m. 1.6.

Tela

▶ Teologie magister Päivi Marin har utnämnts till sakkunnig i visuell kommunikation på Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf fr. o. m. 11.5.

Varma

▶ Juris magister, vicehäradshövding Hanna Huhanantti har utnämnst till inkassochef på arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma fr.o.m. 1.4.