​Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2020

Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2020

 

Varma

Ilmarinen

Elo

Veritas

Yhteensä

 

2020

muutos,

% 3)

2020

muutos,

% 3)

2020

muutos,

% 3)

2020

muutos,

% 3)

2020

muutos,

% 3)

VAKUUTETUT (lkm)

                   

TyEL

505 170

0,2 %

555 029

-9,0 %

393 129

-4,2 %

58 940

-5,3 %

1 512 268

-4,7 %

YEL (-vakuutuksia)

37 800

0,0 %

76 147

0,1 %

83 569

0,3 %

13 285

2,7 %

210 801

0,3 %

Yhteensä

542 970

0,2 %

631 176

-8,0 %

476 698

-3,4 %

72 225

-4,0 %

1 723 069

-4,1 %

                     

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)

                   

Yhteensä

347 100

1,0 %

458 401

-0,3 %

243 552

1,1 %

37 627

1,4 %

1 086 680

0,5 %

                     

TULOT (milj. €)

Vakuutusmaksutulo

                   

TyEL-maksutulo

4 748,6

-6,9 %

4 842,2

-10,1 %

3 205,0

-9,9 %

482,3

-8,2 %

13 278,1

-8,9 %

YEL-maksutulo

184,8

-1,0 %

387,8

-1,5 %

410,7

0,1 %

69,3

2,7 %

1 052,6

-0,6 %

Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus

-2,5

-25,0 %

-9,6

58,7 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-12,1

52,1 %

Vakuutusmaksutulo yhteensä

4 930,9

-6,7 %

5 220,5

-9,3 %

3 615,6

-8,9 %

551,6

-6,9 %

14 318,6

-8,2 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

2 100,3

-17,0 %

2 262,1

10,1 %

876,4

-41,9 %

133,3

-13,5 %

5 372,1

-14,0 %

Yhteensä

7 031,2

-10,0 %

7 482,6

-4,2 %

4 492,0

-18,0 %

684,9

-8,3 %

19 690,7

-9,9 %

                     

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

22,3

79,8 %

30,9

193,4 %

18,1

-15,2 %

5,4

-20,4 %

76,7

50,2 %

                     

MAKSETUT ELÄKKEET (milj. €)

                   

TyEL

5 728,0

2,9 %

6 262,0

2,7 %

3 108,0

4,1 %

471,9

4,9 %

15 569,9

3,1 %

YEL

300,3

2,7 %

495,9

3,7 %

445,0

4,3 %

83,9

3,9 %

1 325,1

3,7 %

Yhteensä

6 028,3

2,9 %

6 758,0

2,8 %

3 553,0

4,1 %

555,8

4,7 %

16 895,0

3,2 %

Kustannusten jako

-326,0

-39,9 %

-642,4

-28,9 %

339,0

-32,5 %

29,6

-49,6 %

-599,8

-251,9 %

Yhteensä

5 702,3

1,4 %

6 115,6

0,6 %

3 891,9

-0,6 %

585,4

-0,7 %

16 295,2

0,6 %

                     

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)

                   

Vakuutusten hankintamenot

9,7

10,2 %

16,8

-2,0 %

17,5

-24,6 %

3,4

-6,6 %

47,4

-10,2 %

Vakuutusten hoitokulut

27,4

-16,7 %

45,1

-14,7 %

32,0

-12,6 %

5,6

-14,2 %

110,1

-14,6 %

Lakisääteiset maksut

5,3

-51,8 %

5,7

-53,0 %

3,8

-53,4 %

0,6

-11,4 %

15,3

-51,9 %

Muut hallintokulut

15,7

-9,2 %

16,4

-4,9 %

14,7

3,5 %

3,3

-7,2 %

50,1

-4,2 %

Liikekulut yhteensä

58,1

-17,0 %

83,9

-15,4 %

67,9

-17,2 %

12,8

-10,4 %

222,8

-16,1 %

Korvaustoiminnon hoitokulut

25,2

-7,0 %

40,4

-5,9 %

21,2

-8,0 %

5,2

0,2 %

92,0

-6,4 %

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

5,1

-20,3 %

3,6

-43,6 %

3,2

24,9 %

0,6

-11,0 %

12,5

-22,0 %

Sijoitustoiminnan hoitokulut

21,3

3,4 %

30,3

14,3 %

30,0

-1,1 %

8,8

-0,4 %

90,4

4,8 %

Muut kulut

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Kokonaisliikekulut yhteensä

109,6

-11,6 %

158,3

-9,6 %

122,4

-11,4 %

27,4

-5,5 %

417,7

-10,4 %

                     

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta

2,2

-0,1

3,0

0,0

3,4

-0,1

5,0

0,1

2,9

-0,1

Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

61,0

-1,0

73,3

2,8

72,0

-1,4

90,5

2,2

70,1

0,5

                     

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

                   

Vakuutusten hankintamenot

8,9

1,8

10,6

0,8

14,3

-2,5

12,4

-0,1

11,3

0,0

Vakuutusten hoitokulut

25,0

-1,5

28,5

-1,7

26,1

-0,4

20,5

-2,1

26,4

-1,3

Lakisääteiset maksut

4,8

-4,0

3,6

-3,3

3,1

-2,8

2,0

-0,1

3,7

-3,1

Muut hallintokulut

14,3

0,4

10,4

0,5

12,0

1,7

12,0

-0,2

12,0

0,8

Liikekulut yhteensä

53,0

-3,4

53,0

-3,6

55,5

-3,9

46,9

-2,6

53,3

-3,6

Korvaustoiminnon hoitokulut

23,0

1,1

25,5

1,0

17,4

0,6

18,9

1,1

22,0

1,0

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

4,7

-0,5

2,3

-1,4

2,6

0,8

2,2

-0,1

3,0

-0,4

Sijoitustoiminnan hoitokulut

19,4

2,8

19,2

4,0

24,5

2,5

32,0

1,6

21,6

3,1

Muut kulut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kokonaisliikekulut yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

VASTUUVELKA (milj. €)

40 725,7

5,5 %

43 538,8

3,3 %

22 381,4

2,3 %

3 321,1

2,5 %

109 967,1

3,9 %

                     

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

Korkosijoitukset

12 279,2

-5,2 %

17 799,4

4,6 %

8 537,1

-1,8 %

1 438,4

6,5 %

40 054,1

0,1 %

Osakesijoitukset

24 222,1

7,7 %

25 162,2

6,0 %

12 153,6

3,5 %

1 560,6

5,6 %

63 098,5

6,1 %

Kiinteistösijoitukset

4 828,4

9,4 %

6 246,0

-2,2 %

3 352,4

8,2 %

631,6

13,4 %

15 058,4

4,2 %

Muut sijoitukset

8 826,9

-0,3 %

4 076,4

20,2 %

1 855,0

3,4 %

241,7

-27,4 %

15 000,0

4,4 %

Yhteensä

50 156,6

3,0 %

53 284,1

5,5 %

25 898,1

2,2 %

3 872,2

4,1 %

133 211,0

3,8 %

                     

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

24,5

-2,1

33,4

-0,3

33,0

-1,4

37,1

0,8

30,1

-1,1

Osakesijoitukset

48,3

2,1

47,2

0,2

46,9

0,6

40,3

0,6

47,4

1,0

Kiinteistösijoitukset

9,6

0,6

11,7

-0,9

12,9

0,7

16,3

1,3

11,3

0,0

Muut sijoitukset

17,6

-0,6

7,7

0,9

7,2

0,1

6,2

-2,7

11,3

0,1

Yhteensä

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 
                     

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)

Tuotto sitoutuneelle pääomalle

2,8

-9,2

7,1

-4,7

3,6

-9,4

5,6

-4,3

4,7

-7,3

                     

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)

                   

Vakuutusliikkeen tulos

22,2

1268,4 %

-3,2

93,6 %

-8,0

55,1 %

2,3

153,5 %

13,3

117,9 %

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

-308,9

-114,4 %

1 725,6

-16,3 %

-30,0

-102,5 %

70,0

-18,2 %

1 456,7

-73,5 %

Hoitokustannustulos

49,3

-6,8 %

43,2

-20,7 %

33,2

-5,7 %

1,8

-28,0 %

127,5

-12,1 %

Muu tulos

6,8

-13,9 %

3,0

111,1 %

5,5

0,0 %

1,7

13,3 %

17,0

239,3 %

Kokonaistulos

-230,6

-110,5 %

1 768,6

-13,3 %

0,7

-99,9 %

75,8

-11,0 %

1 614,5

-70,9 %

                     

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

-4,9

-47,9

36,5

-1,3

0,0

-34,5

15,7

-0,5

12,2

-25,9

% vastuuvelasta

-0,6

-6,3

4,1

-0,8

0,0

-5,6

2,3

-0,3

1,5

-3,8

                     

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

1 371,6

-73,8 %

3 528,5

-34,4 %

900,9

-69,1 %

206,4

-37,9 %

6 007,4

-56,7 %

Vastuuvelan tuottovaatimus

-1 680,5

45,8 %

-1 803,0

45,6 %

-930,9

45,5 %

-136,4

44,8 %

-4 550,8

45,6 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

-308,9

-114,4 %

1 725,5

-16,3 %

-30,0

-102,5 %

70,0

-18,2 %

1 456,6

-73,5 %

                     

TyEL-PALKKASUMMA (milj. €)

21 142,4

0,3 %

21 505,3

-1,9 %

14 106,8

-1,5 %

2 131,4

-1,3 %

58 885,9

-1,0 %

YEL-TYÖTULOSUMMA (milj. €)

806,7

-0,6 %

1 676,3

-0,1 %

1 757,7

-0,5 %

295,6

2,1 %

4 536,3

-0,2 %

                     

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 2)

                   

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)

54,2

-68,3 %

55,4

-66,2 %

27,7

-68,1 %

3,6

-66,7 %

140,9

-67,4 %

% TyEL-palkkasummasta

0,3

-0,6

0,3

-0,5

0,2

-0,4

0,2

-0,3

0,2

-0,5

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

1,1

-2,2

1,1

-1,9

0,9

-1,6

0,7

-1,3

1,1

-1,9

                     

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €)

                   

Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen)

129,8

-4,9 %

190,8

4,4 %

101,4

0,0 %

16,5

0,0 %

438,5

0,3 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä

0,0

100,0 %

4,8

-9,4 %

0,7

-10,9 %

1,5

5,7 %

7,1

1,3 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero

9 995,3

-6,8 %

10 353,6

14,0 %

3 982,1

0,7 %

656,5

12,5 %

24 987,6

2,6 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu

1 393,1

76,3 %

2 040,0

29,7 %

982,3

-5,3 %

222,6

-0,8 %

4 637,9

27,9 %

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

-1,3

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

-1,3

0,0 %

Muut

-0,1

50,0 %

-47,0

12,2 %

-11,1

5,2 %

-5,3

-1,8 %

-63,5

10,1 %

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

11 516,8

-1,1 %

12 542,3

16,2 %

5 055,4

-0,5 %

891,9

8,7 %

30 006,4

5,9 %

Vakavaraisuusraja €

6 734,4

1,5 %

7 016,0

6,1 %

3 185,1

-1,5 %

466,3

12,2 %

17 401,8

3,0 %

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja

1,7

-5,6 %

1,8

9,8 %

1,6

0,0 %

1,9

-5,0 %

1,7

4,7 %

Vakavaraisuusaste %

129,3

-1,5

130,2

3,6

123,7

-0,7

128,8

1,6

128,5

0,8

Eläkevarat

50 828,6

2,8 %

54 014,2

5,2 %

26 419,6

2,1 %

3 986,3

4,0 %

135 248,7

3,6 %

                     

HENKILÖSTÖ (keskimäärin)

537

0,0 %

624

-4,1 %

490

0,6 %

157

1,9 %

1 808

-1,1 %

Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.

1) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpito­toiminnan liikekuluja sekä lakisääteisiä maksuja.

2) Veritaksen asiakashyvityssiirtoon sisältyy muista poiketen myös siirtoa vakuutusliikkeestä (VA2).

3) Muutos %-sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, mikäli 2019-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 2019-sarakkeessa on esitetty prosenttilukuja, on muutos %-sarakkeessa esitetty muutos