Työeläkevakuutusyhtiöiden tilinpäätöslukuja vuodelta 2014

Varma

Ilmarinen

Elo

Etera

Veritas Eläkevakuutus

Pensions-Alandia

Yhteensä

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 2)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

VAKUUTETUT (lkm)

TyEL

488 200

-0,7 %

511 000

-3,4 %

398 079

0,5 %

104 000

-1,0 %

53 817

0,9 %

10 298

-4,6 %

1 565 394

-1,3 %

YEL (-vakuutuksia)

38 940

-2,2 %

61 941

2,2 %

87 350

-2,2 %

7 529

12,4 %

10 739

-1,2 %

1 268

-1,4 %

207 767

-0,4 %

Yhteensä

527 140

-0,8 %

572 941

-2,8 %

485 429

0,0 %

111 529

-0,2 %

64 556

0,5 %

11 566

-4,2 %

1 773 161

-1,2 %

ELÄKKEENSAAJAT (lkm)

Yhteensä

334 500

0,2 %

318 867

1,6 %

217 443

1,7 %

141 202

-2,3 %

28 673

0,9 %

4 119

1,6 %

1 044 804

0,6 %

TULOT (milj. €)

Vakuutusmaksutulo

TyEL-maksutulo

4 150,4

2,0 %

3 861,2

1,3 %

2 602,2

3,1 %

651,3

2,5 %

410,3

3,8 %

35,0

2,8 %

11 710,3

2,1 %

YEL-maksutulo

193,2

3,2 %

326,8

8,2 %

420,7

3,8 %

27,3

15,4 %

59,9

4,2 %

4,1

1,6 %

1 032,1

5,3 %

Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus

-0,1

50,0 %

-20,7

21,0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,8

21,2 %

Vakuutusmaksutulo yhteensä

4 343,6

2,0 %

4 167,4

2,0 %

3 022,9

3,2 %

678,6

3,0 %

470,2

3,9 %

39,1

2,7 %

12 721,8

2,4 %

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

1 119,0

-42,6 %

1 531,7

-14,6 %

1 022,2

22,3 %

174,9

286,8 %

62,0

-20,5 %

12,3

0,3 %

3 922,0

-14,3 %

Yhteensä

5 462,6

-12,0 %

5 699,1

-3,1 %

4 045,1

7,4 %

853,5

50,9 %

532,2

0,3 %

51,4

2,1 %

16 643,8

-2,1 %

LUOTTOTAPPIOT (milj. €)

17,5

-9,8 %

16,8

-10,1 %

21,0

-10,0 %

4,7

18,1 %

4,8

-19,8 %

0,0

-68,9 %

64,8

-9,3 %

ELÄKEMENO (milj. €)

TyEL

4 757,1

4,7 %

3 979,0

5,3 %

2 385,0

11,4 %

1 121,6

1,4 %

324,4

6,7 %

23,5

7,2 %

12 590,7

5,9 %

YEL

253,0

3,6 %

352,1

5,1 %

346,9

-19,8 %

5,4

48,3 %

60,2

6,7 %

4,2

8,3 %

1 021,7

-5,0 %

Yhteensä

5 010,1

4,7 %

4 331,1

5,3 %

2 731,9

6,2 %

1 127,0

1,5 %

384,6

6,7 %

27,7

7,4 %

13 612,5

5,0 %

Kustannusten jako

-349,3

-2,4 %

20,4

-36,8 %

325,1

-3,7 %

-363,1

1,9 %

70,2

-1,9 %

11,3

1,4 %

-285,4

-10,4 %

Yhteensä

4 660,8

4,8 %

4 351,5

5,0 %

3 057,0

5,0 %

763,9

3,2 %

454,8

5,3 %

39,0

5,6 %

13 327,1

4,8 %

KOKONAISLIIKEKULUT (milj. €)

Vakuutusten hankintamenot

9,2

-18,6 %

17,6

4,4 %

19,1

-15,1 %

5,2

-41,4 %

3,6

12,3 %

0,1

-19,5 %

54,9

-12,8 %

Vakuutusten hoitokulut

39,0

4,6 %

42,4

2,8 %

35,4

19,4 %

12,0

-49,3 %

5,1

-10,2 %

0,2

-3,2 %

134,1

-2,6 %

Lakisääteiset maksut

13,0

10,2 %

12,5

9,5 %

9,1

12,1 %

2,0

16,7 %

1,4

13,8 %

0,1

-24,6 %

38,1

10,7 %

Muut hallintokulut

16,6

8,5 %

16,9

7,7 %

14,9

-26,9 %

6,7

51,5 %

3,6

-7,9 %

0,7

-3,7 %

59,4

-1,7 %

Liikekulut yhteensä

77,9

3,0 %

89,5

4,9 %

78,5

-2,7 %

25,8

-33,1 %

13,7

-2,3 %

1,1

-7,9 %

286,5

-3,0 %

Korvaustoiminnon hoitokulut

34,3

-8,5 %

30,9

-0,6 %

22,8

-5,9 %

8,4

-16,9 %

4,5

13,6 %

0,2

0,6 %

101,2

-5,6 %

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

6,5

0,0 %

5,7

31,6 %

4,6

4,6 %

0,9

-2,8 %

0,5

43,8 %

0,0

18,3

10,4 %

Sijoitustoiminnan hoitokulut

23,4

1,7 %

23,5

6,6 %

22,4

-9,2 %

9,4

-4,2 %

4,6

15,1 %

0,6

-41,3 %

83,8

-0,7 %

Muut kulut

0,0

0,2

-67,2 %

0,0

-94,8 %

0,0

0,0

0,0

0,2

-76,5 %

Kokonaisliikekulut yhteensä

142,0

-0,5 %

149,8

4,5 %

128,3

-4,4 %

44,5

-25,1 %

23,3

4,5 %

1,9

-20,7 %

489,9

-2,9 %

Kokonaisliikekulut % vakuutusmaksutulosta

3,3

-0,1

3,6

0,1

4,2

-0,3

6,6

-2,5

5,0

0,0

5,0

-1,5

3,9

-0,2

Liikekulut % hoitokustannustulosta 1)

75,0

-1,0

76,0

1,0

74,3

-3,2

93,6

-40,9

90,6

-0,4

71,2

4,1

77,1

-4,1

KOKONAISLIIKEKULUJEN JAKAUMA (%)

Vakuutusten hankintamenot

6,5

-1,4

11,8

0,0

14,9

-1,9

11,6

-3,2

15,5

1,1

7,1

0,1

11,2

-1,3

Vakuutusten hoitokulut

27,5

1,3

28,3

-0,4

27,6

5,5

26,9

-12,9

21,7

-3,6

9,9

1,8

27,4

0,1

Lakisääteiset maksut

9,2

0,9

8,4

0,4

7,1

1,0

4,5

1,6

6,1

0,5

4,7

-0,2

7,8

1,0

Muut hallintokulut

11,7

1,0

11,3

0,3

11,6

-3,6

15,0

7,6

15,2

-2,0

36,0

6,3

12,1

0,1

Liikekulut yhteensä

54,9

1,9

59,7

0,3

61,2

1,1

58,0

-6,9

58,5

-4,0

57,7

8,0

58,5

0,0

Korvaustoiminnon hoitokulut

24,2

-2,1

20,6

-1,1

17,7

-0,3

19,0

1,9

19,3

1,5

12,2

2,6

20,7

-0,6

Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut

4,6

0,0

3,8

0,8

3,6

0,3

2,0

0,4

2,3

0,6

0,0

0,0

3,7

0,4

Sijoitustoiminnan hoitokulut

16,5

0,4

15,7

0,3

17,5

-0,9

21,0

4,6

19,9

1,8

30,1

-10,6

17,1

0,4

Muut kulut

0,0

0,0

0,1

-0,3

0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

Kokonaisliikekulut yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

VASTUUVELKA (milj. €)

32 069,7

2,1 %

28 402,3

4,5 %

17 078,6

5,4 %

5 195,5

1,0 %

2 195,2

2,7 %

243,1

4,7 %

85 184,4

3,5 %

1) Ilman sijoitustoiminnan & työkyvyn ­ylläpitotoiminnan liikekuluja & laki­sääteisiä maksuja.

2) Elon muutossarakkeen luvut on laskettu käyttämällä vertailuvuoden 2013 osalta Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

3) Pensions-Alandian asiakashyvityssiirtoon­ sisältyy muista poiketen myös siirtoa ­vakuutusliikkeestä (VA2).

Varma

Ilmarinen

Elo

Etera

Veritas Eläkevakuutus

Pensions-Alandia

Yhteensä

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 2)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

2014

muutos, % 4)

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

Korkosijoitukset

12 476,4

-3,2 %

15 109,9

5,6 %

8 467,3

6,5 %

2 548,0

-4,1 %

1 119,4

3,2 %

138,0

13,2 %

39 859,0

2,1 %

Osakesijoitukset

16 154,9

10,9 %

13 568,3

5,6 %

6 447,1

5,2 %

1 641,0

-4,3 %

893,9

0,9 %

75,7

-7,5 %

38 780,9

7,1 %

Kiinteistösijoitukset

3 841,5

-10,7 %

3 681,3

1,0 %

2 686,4

-1,2 %

1 014,0

4,5 %

418,4

-2,0 %

40,6

-3,2 %

11 682,2

-3,5 %

Muut sijoitukset

7 566,1

27,0 %

1 836,0

25,0 %

2 015,0

12,2 %

594,0

157,1 %

168,0

247,1 %

20,4

43,1 %

12 199,5

28,2 %

Yhteensä

40 038,8

6,2 %

34 195,5

6,0 %

19 615,8

5,5 %

5 796,0

4,0 %

2 599,7

6,3 %

274,7

5,7 %

102 520,5

5,8 %

SIJOITUSJAKAUMA (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

31,2

-3,0

44,2

-0,2

43,2

0,4

44,0

-3,7

43,1

-1,3

50,2

3,4

38,9

-1,4

Osakesijoitukset

40,3

1,7

39,7

-0,1

32,9

-0,1

28,3

-2,4

34,4

-1,8

27,6

-3,9

37,8

0,4

Kiinteistösijoitukset

9,6

-1,8

10,8

-0,5

13,7

-0,9

17,5

0,1

16,1

-1,4

14,8

-1,4

11,4

-1,1

Muut sijoitukset

18,9

3,1

5,4

0,8

10,3

0,6

10,2

6,1

6,5

4,5

7,4

1,9

11,9

2,1

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN (%)

Tuotto sitoutuneelle pääomalle

7,1

-1,9

6,8

-3,0

6,2

-0,9

6,3

6,1

6,5

-0,9

6,6

1,5

6,8

-1,5

TILIKAUDEN TULOS (milj. €)

Vakuutusliikkeen tulos

64,1

342,1 %

45,7

408,8 %

-11,3

36,5 %

39,0

69,6 %

8,8

229,4 %

0,7

250,0 %

147,0

8747,1 %

Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

1 125,5

-25,6 %

804,8

-45,2 %

342,0

-12,4 %

85,0

132,2 %

51,2

-10,5 %

7,1

195,8 %

2 415,6

-23,7 %

Hoitokustannustulos

33,4

4,4 %

34,0

-3,1 %

31,8

13,2 %

2,0

116,7 %

1,7

6,2 %

0,5

-28,6 %

103,4

20,9 %

Kokonaistulos

1 223,0

-21,5 %

884,5

-40,6 %

362,5

-9,5 %

126,0

149,8 %

61,7

18,4 %

8,3

151,5 %

2 666,0

-18,0 %

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

29,5

-8,8

22,9

-16,2

13,9

-1,9

19,3

59,2

15,0

1,9

23,7

14,0

22,8

-5,6

% vastuuvelasta

3,8

-1,1

3,1

-2,4

2,1

-0,4

2,4

7,3

2,8

0,4

3,4

2,0

3,1

-0,8

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

2 698,9

-14,6 %

2 188,4

-24,9 %

1 163,8

-6,8 %

346,0

2561,5 %

159,4

-5,8 %

17,3

34,1 %

6 573,8

-12,6 %

Vastuuvelan tuottovaatimus

-1 573,4

4,5 %

-1 383,6

4,4 %

-821,8

4,2 %

-262,0

5,4 %

-108,2

3,4 %

-10,2

2,9 %

-4 159,2

4,4 %

Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin

1 125,5

-25,6 %

804,8

-45,2 %

342,0

-12,4 %

85,0

132,2 %

51,2

-10,5 %

7,1

195,8 %

2 415,6

-23,7 %

SIIRTO ASIAKASHYVITYKSIIN 3)

Siirto asiakashyvityksiin (milj. €)

117,0

11,4 %

93,0

8,1 %

56,4

10,4 %

8,0

33,3 %

6,1

8,9 %

2,2

4,8 %

282,7

10,5 %

% TyEL-palkkasummasta

0,7

0,1

0,6

0,1

0,5

0,0

0,3

0,1

0,4

0,0

0,7

0,0

0,6

0,1

% TyEL-vakuutusmaksutulosta

2,8

0,2

2,4

0,2

2,2

0,1

1,2

0,3

1,5

0,1

6,3

0,1

2,4

0,2

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA (milj. €) 5)

Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen)

106,5

5,0 %

94,2

4,7 %

101,3

2,9 %

51,2

4,7 %

17,9

2,0 %

1,0

5,7 %

372,1

4,2 %

Tilinpäätössiirtojen kertymä

0,0

3,2

5,1 %

0,6

112,0 %

0,3

-25,0 %

1,8

3,5 %

0,0

5,9

8,1 %

Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero

8 227,8

23,9 %

5 986,2

12,4 %

2 790,8

5,7 %

713,1

31,4 %

447,8

27,4 %

38,1

13,4 %

18 203,9

17,2 %

Osittamaton lisävakuutusvastuu

752,7

-42,2 %

842,9

10,5 %

756,1

27,6 %

-130,8

-275,9 %

8,5

-85,5 %

36,6

5,4 %

2 265,9

-16,5 %

Tasoitusmäärä

1 180,0

5,5 %

1 016,5

4,7 %

463,0

-2,6 %

239,0

9,9 %

124,3

6,9 %

12,0

1,4 %

3 034,8

4,3 %

Muut

-14,6

33,9 %

-38,5

-33,2 %

-27,9

-77,3 %

-12,0

-26,3 %

-4,3

1,4 %

0,0

100,0 %

-97,3

-20,7 %

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

10 252,5

12,2 %

7 904,5

11,0 %

4 084,0

7,8 %

860,8

12,5 %

595,9

10,1 %

87,7

8,2 %

23 785,4

10,9 %

Vakavaraisuusaste, %

34,0

2,4

29,8

1,8

25,8

0,7

16,9

1,5

28,9

1,3

45,1

1,4

29,8

1,8

Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja

2,2

0,0 %

2,0

2,6 %

2,1

1,6

-11,1 %

2,2

4,8 %

4,2

7,7 %

2,1

0,6 %

Vakavaraisuusraja %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

15,8

1,3

15,0

0,6

12,3

10,3

1,6

13,0

-0,2

10,7

-0,5

14,4

0,9

Ositettu lisävakuutusvastuu

117,1

10,6 %

94,8

10,2 %

56,6

10,5 %

8,1

30,8 %

6,1

9,8 %

1,1

16,9 %

283,7

10,9 %

HENKILÖSTÖ (keskimäärin)

552

-2,3 %

537

0,4 %

447

3,5 %

252

-12,5 %

142

2,9 %

2

100,0 %

1 932

-1,4 %

4) Muutos % -sarakkeessa muutos on ilmoitettu prosentteina, mikäli 2013 ­-sarakkeessa luku on ilmaistu euroina. Mikäli 2013 -sarakkeessa on esitetty ­prosenttilukuja, on muutos % -sarakkeessa esitetty muutos prosenttiyksikköinä.

5) Vuoden 2013 alusta tuli voimaan työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyä koskeva lainmuutos, jossa sijoitusriskejä varten oleva ­toimintapääoma ja vakuutusriskeihin varattu tasoitusmäärä ­yhdistettiin uudeksi vakavaraisuuspääomaksi.