Työllisyysaste

Työllisyysaste ikäryhmittäin vuosina 2006–2015

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikeskiarvoihin. Tavallisesti työllisyysaste lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Näin ollen 65–69-vuotiaat eivät vaikuta koko väestön työllisyysasteeseen.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä.

2000-luvulla työllisyysaste nousi finanssikriisiin 2008 saakka. Erityisen suotuisaa kehitys on ollut 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä.

55–59-vuotiaiden työllisyysaste on ollut koko työikäisen väestön työllisyysastetta korkeammalla vuodesta 2008 asti. Ikäryhmän työllisyysaste on noussut trendinomaisesti ja oli vuonna 2015 korkeammalla kuin kertaakaan 2000-luvulla (74,8 prosenttia). Edellisvuodesta työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä.

Myös 60–64- ja 65–69-vuotiaiden työllisyys on parantunut merkittävästi. Näissäkin ikäryhmissä työllisyysaste on noussut finanssikriisin jälkeen 2000-luvun ennätystasolle. 60–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi 45,3 prosenttiin ja 65–69-vuotiaiden 14,2 prosenttiin vuonna 2015. Molemmat nousivat prosenttiyksikön verran vuodesta 2014.

55 vuotta täyttäneiden työllisyyden myönteisestä kehityksestä huolimatta koko väestön työllisyys on polkenut paikallaan. Koko 15–64-vuotiaan väestön työllisyys on jäänyt selvästi alle 70 prosentin tasolle. Vuonna 2015 työllisyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä.