Työeläkeindikaattorit 2016 antavat kuvan työeläketurvan tilasta sekä toteutuneesta ja ennakoidusta kehityksestä. Mittareilla seurataan työuran pituutta, eläkkeiden tasoa ja eläketurvan rahoitusta.

Tässä taskupainoksessa on esitetty eri aihealueiden ydinindikaattorit. Kunkin indikaattorin osalta on lyhyesti kuvattu kehitystä. Laajemmat mittarit ja niiden kuvaukset löytyvät etk.fi/julkaisut -sivuilta Työeläkeindikaattorit 2016 -verkkojulkaisusta.