Esimerkkilaskelma eläkkeiden korvausasteiden kehityksestä

Eläkkeelle-

siirtymisikä

Korvausaste

 

1953 syntyneet

1962 syntyneet

1985 syntyneet

63

50,2

   

64

54,1

   

65

57,9

49,7

 

66

61,9

53,4

 

67

65,9

57,1

49,2

68

70,0

61,0

52,8

1962 syntyneillä alin eläkeikä on 65 vuotta ja 1985 syntyneillä 67 vuotta.

Vuonna 2017 voimaan tulevan eläkeuudistuksen mukaiset eläkkeiden korvausasteet vuosina 1953, 1962 ja 1985 syntyneille henkilöille

Eläkkeen korvausasteella tarkoitetaan tässä alkavan eläkkeen määrää suhteessa viimeiseen ansaittuun palkkaan. Esimerkkilaskelmien avulla voidaan nähdä, miten eläkejärjestelmän laskentasäännöt vaikuttavat alkavan eläkkeen tasoon.

Korvausaste on laskettu olettaen työuran alkaneen 25-vuotiaana ja jatkuneen keskeytyksettä eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ansioiden oletetaan laskelmassa kehittyvän kumpumaisen ansioprofiilin mukaisesti, jossa ansio on työuran alkaessa 75 prosenttia ja lopussa 105 prosenttia keskiansiosta. Samaa ansioprofiilia käytetään EU:ssa korvausasteindikaattoria laskettaessa.

Laskelmassa käytetyt ennusteet perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista Eläketurvakeskuksessa laadittuihin arvioihin. Alla kuvataan kolmen eri kohortin, vuosina 1953, 1962 ja 1985 syntyneiden henkilöiden korvausastetta esimerkkilaskelmien avulla. Laskelmassa esitetään korvausaste samalle kohortille eläkkeelle siirtymisiän mukaan. Työuran oletetaan olevan yhtä pitkä eri kohorteilla.

Esimerkkilaskelmien mukaan eläkkeiden korvausasteet alenevat vanhimmasta kohortista nuorempiin siirryttäessä. Väestöennusteen mukaan elinajanodote pidentyy, jolloin elinaikakerroin alentaa eläkkeiden tasoa ja korvausastetta. Pidempään työssä jatkaminen parantaa kussakin kohortissa korvausasteita.