Eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus

 

Keskiarvo

Mediaani

Kaikki vuonna 2015 eläkkeelle siirtyneet

   

Kaikki

32,7

36,9

Miehet

33,4

37,8

Naiset

32,0

36,1

Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyneet

   

Kaikki

35,5

38,8

Miehet

36,3

39,4

Naiset

34,7

38,1

Vuonna 2015 eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus vuosina

Työuran pituudella tarkoitetaan tässä työssäoloajan pituutta kuukausina tai vuosina siten kuin se on työeläkerekistereistä saatavissa. Tällöin työurassa otetaan huomioon vain työeläkevakuutettu työ tai yrittäjätoiminta. Työuran katsotaan alkavan aikaisintaan 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, koska siitä alkaa nykyisin eläkkeen karttuminen.

Kaikkien vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyneiden työuran pituus ennen eläkkeelle siirtymistä oli keskimäärin 32,7 vuotta. Koska työuran pituuden jakauma on voimakkaasti vino, keskiarvoa paremmin työssäoloajan pituutta kuvaa mediaani. Sen mukaan vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyneistä puolet oli työskennellyt vähintään 36,9 vuotta ennen eläkkeelle jäämistään.

Koska osa eläkkeelle siirtyneistä on jättänyt työelämän työkyvyttömyyden perusteella, mikä lyhentää työuraa, on luontevaa tarkastella erikseen vanhuuseläkkeelle siirtyneitä ja heidän työuraansa. Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työura oli keskimäärin 35,5 vuotta ja mediaani 38,8 vuotta. Toisin sanoen puolet vanhuuseläkkeelle siirtyneistä teki töitä 38,8 vuotta ennen eläkeaikaa.

Vanhuuseläkkeelle siirtyvien miesten työura oli 1,6 vuotta pitempi kuin naisten. Ero miesten ja naisten välillä on hieman pienempi, kun tarkastellaan kaikkia eläkkeelle siirtyneitä (1,4 vuotta). Perhevapaat ja lastenhoitoon liittyvät vapaat lienevät keskeisiä syitä miesten ja naisten väliseen eroon. Sen sijaan eläkkeellesiirtymisikä ei eroa selitä, sillä miehet ja naiset siirtyvät eläkkeelle keskimäärin samassa iässä. Vuonna 2015 eläkkeellesiirtymisiän keskiarvo oli 60,7 vuotta ja mediaani 63,1 vuotta.