Työllisyysaste

Työllisyysaste ikäryhmittäin vuosina 2005–2014

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikeskiarvoihin. Tavallisesti työllisyysaste lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Näin ollen 65–69-vuotiaat eivät vaikuta koko väestön työllisyysasteeseen.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä.

2000-luvulla työllisyysaste nousi finanssikriisiin 2008 saakka. Erityisen suotuisaa kehitys on ollut 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä.

55–59-vuotiaiden työllisyysaste on viime vuosina noussut korkeammalle kuin koko työikäisen väestön työllisyysaste. Ikäryhmän työllisyysaste oli vuonna 2014 korkeammalla kuin kertaakaan 2000-luvulla. Edellisvuoden notkahduksen jälkeen työllisyysaste nousi 74,1 prosenttiin.

Myös 60–64- ja 65–69-vuotiaiden työllisyys on parantunut merkittävästi. Näissäkin ikäryhmissä työllisyysaste on noussut finanssikriisin jälkeen 2000-luvun ennätystasolle. 60–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi 44,3 prosenttiin ja 65–69-vuotiaiden 13,1 prosenttiin vuonna 2014.

55 vuotta täyttäneiden työllisyyden myönteisestä kehityksestä huolimatta koko väestön työllisyys on polkenut paikallaan. 15–64-vuotiaan väestön työllisyysaste on jämähtänyt jo pitkäaikaisesti selvästi alle 70 prosentin tasolle eikä paluu vuoden 2008 työllisyyteen näytä lähiaikoina todennäköiseltä. Vuonna 2014 työllisyysaste laski 0,2 prosenttia.